Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Hoạt động đoàn thể
  • Đoàn TN - Đội TNTP

Danh sách Ban chỉ huy Liên đôi năm học 2011-2012 (05/11/2011)

 DANH SÁCH BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI

NĂM HỌC 2011 – 2012

STT

Họ và tên

Lớp

Chức vụ

1

Hoàng Dạ Thi

9/1

Liên đội trưởng

2

Lê Thảo Nhi

9/6

Liên đội phó

3

Lê Hoàng Hùng

9/1

Liên đội phó

4

Phan Trịnh Trùng Dương

8/8

Ủy viên

5

Huỳnh Trần Thục Anh

8/3

Ủy viên

6

Lê Phan Quỳnh Châu

8/1

Ủy viên

7

Hồ Đăng Khôi Nguyên

7/3

Ủy viên

8

Hồ Bảo Trân

7/8

Ủy viên

9

Lê Thục Trinh

6/3

Ủy viên

10

Phùng Trần Hồng Nhật

6/4

Ủy viên

11

Phan Thiện Chí

6/6

Ủy viên

12

Võ Thị Minh Thư

6/8

Ủy viên

13

Trần Minh Châu

6/3

Ủy viên