Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tư liệu dạy & học
  • Giảng dạy của Giáo viên

Tài liệu tập huấn sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học. (05/11/2011)

 Tài liệu tập huấn sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học chiều thứ bảy (05/11/2011) mời quý thầy cô và các bạn tải về tại đây.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mind manager 8.0 quý thầy cô và các bạn tải về tại đây.