Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Khoa học & công nghệ
  • Sản phẩm học tập

Một số hình ảnh về lễ phát động cuộc thi viết thư UPU lần thứ 41 và lễ trao giải cuộc thi viết thư UPU lần thứ 40 (05/11/2011)

 Một số hình ảnh về lễ phát động cuộc thi viết thư UPU lần thứ 41 và lễ trao giải cuộc thi viết thư UPU lần thứ 40