Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Hoạt động ngoại khóa

Một số hình ảnh cuộc thi Rung chuông vàng lần thứ 3 năm học 2011 - 2012 (15/11/2011)

Một số hình ảnh cuộc thi Rung chuông vàng lần thứ 3 năm học 2011 - 2012