Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tư liệu dạy & học
  • Giảng dạy của Giáo viên

Tài liệu tập huấn dạy học E-Learning! (26/11/2011)

Tài liệu tập huấn dạy học E-Learning các thầy cô và các bạn vui lòng tải về tại đây.