Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Hoạt động đoàn thể
  • Đoàn TN - Đội TNTP

Bảng điểm tổng hợp phần thi Báo tường năm học 2011 - 2012 (06/12/2011)

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG 
BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP PHẦN THI BÁO TƯỜNG
NĂM HỌC 2011 - 2012
STT Lớp Nội dung Hình thức TC Vị thứ Ghi chú
    GK1 GK2 GK1 GK2      
1 6/1 17 17 17 17 68 3 Giải ba
2 6/2 17.5 17 16 16.5 67 4  
3 6/3 19 18.5 16 15.5 69 2 Giải nhì
4 6/4 13.5 14.5 14 14.5 56.5 7  
5 6/5 19 19 18.5 17 73.5 1 Giải nhất
6 6/6 15.5 15.5 18 15 64 5  
7 6/7 13.5 14.5 14 15.5 57.5 6  
8 6/8 13.5 13.5 12 15.5 54.5 8  
9 7/1 13.25 13 14.5 16 56.75 6  
10 7/2 13.75 15 16 15.5 60.25 2 Giải nhì
11 7/3 16.75 15 13 15.5 60.25 2 Giải nhì
12 7/4 11.5 11 14 15.5 52 8  
13 7/5 14 15 16 15.5 60.5 1 Giải nhất
14 7/6 11.75 11 17.5 15.5 55.75 7  
15 7/7 15 14 15 15.5 59.5 4  
16 7/8 13.25 15 14.5 15.5 58.25 5  

 

Huế, ngày 23 tháng 11 năm 2011

Người lập

Hoàng Đình Anh Tú