Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Thời khóa biểu

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 trường THCS Nguyễn Tri Phương Huế (08/12/2011)

         SỞ GIÁO DỤC THỪA THIÊN HUẾ                          LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I

 TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG                       Năm học 2011 - 2012

                                                                                                  

KHỐI

9

6

BUỔI

SÁNG

SÁNG

Thứ ngày

Môn

Thời gian

Môn

Thời gian

THỨ HAI

26/12/2011

GDCD

45 phút

GDCD

45 phút

TIN HỌC

45 phút

TIN HỌC

45 phút

 

 

 

 

THỨ BA

27/12/2011

NGỮ VĂN

90 phút

NGỮ VĂN

90 phút

VẬT LÝ

45 phút

VẬT LÝ

45 phút

THỨ TƯ

28/12/2011

LỊCH SỬ

45 phút

LỊCH SỬ

45 phút

SINH HỌC

45 phút

SINH HỌC

45 phút

THỨ NĂM

29/12/2011

TOÁN

90 phút

TOÁN

90 phút

ANH VĂN

45 phút

ANH VĂN

45 phút

THỨ SÁU

30/12/2011

ĐỊA LÝ

45 phút

ĐỊA LÝ

45 phút

HOÁ HỌC

45 phút

CÔNG NGHỆ

45 phút

PHÁP - NHẬT

45 phút

PHÁP - NHẬT

45 phút

 

 

KHỐI

8

7

BUỔI

CHIỀU  

CHIỀU

Thứ ngày

Môn

Thời gian

Môn

Thời gian

THỨ HAI

26/12/2011

GDCD

45 phút

GDCD

45 phút

CÔNG NGHỆ

45 phút

TIN HỌC

45 phút

TIN HỌC

45 phút

PHÁP - NHẬT

45 phút

THỨ BA

27/12/2011

NGỮ VĂN

90 phút

NGỮ VĂN

90 phút

VẬT LÝ

45 phút

VẬT LÝ

45 phút

THỨ TƯ

28/12/2011

LỊCH SỬ

45 phút

LỊCH SỬ

45 phút

SINH HỌC

45 phút

SINH HỌC

45 phút

THỨ NĂM

29/12/2011

TOÁN

90 phút

TOÁN

90 phút

ANH VĂN

45 phút

ANH VĂN

45 phút

THỨ SÁU

30/12/2011

ĐỊA LÝ

45 phút

ĐỊA LÝ

45 phút

HOÁ HỌC

45 phút

CÔNG NGHỆ

45 phút

PHÁP - NHẬT

45 phút

 

 

Ghi chú  -   Môn Thể dục, Âm nhạc , Mỹ thuật giáo viên bố trí kiểm tra  học kỳ theo lớp trong các ngày từ 16 đến 23 /12/2011 lớp trể bố trí bù vào các ngày 2-4/01/2012.  Môn công nghệ 9 kiểm tra thực hành theo tiết học do giáo viên bộ môn xắp        

- Buổi sáng, học sinh có mặt trước  7h00; buổi chiều, học sinh có mặt trước 13h30’.

- Đối với lớp8,9 ngày 26/12/2011  kiểm tra tại lớp;  các ngày 27 đến 30/12/2011 kiểm tra theo phòng thi.

Huế, ngày 05 tháng 12 năm 2011

HIỆU TRƯỞNG