Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Hoạt động ngoại khóa

Danh sách học sinh đăng ký đề tài dự thi hội thi Khoa học kỹ thuật cấp cơ sở lần thứ 3 năm học 2011 - 2012 (10/12/2011)

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                        TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           
 
DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI DỰ HỘI THI KHOA HỌC KỸ THUẬT
CẤP CƠ SỞ LẦN THỨ BA NĂM HỌC 2011-2012
 
        
S
t
t
Tên đề tài
Tên tác giả
Ngày sinh
Giới
tính
Lớp
Lĩnh vực
Địa chỉ liên lạc (địa chỉ, e-mail và số di động)
(Loại
tập thể,
cá nhân)
Người bảo trợ
1.            
Máy báo lũ địa phương
Hoàng Dạ Thi
11/08/97
Nữ
9/1
Vật lý –Địa
 Môi trường
dathi.ntp@gmail.com
Tập
thể
Phan Ngọc Thi
Mai Đăng Thi
18/03/97
Nữ
9/1
dangthi.ntp@gmail.com
Lê Hoàng Hùng
20/09/97
Nam
9/1
lehoanghung.2009@gmail.com
2.            
Khảo sát và đánh giá một số giải pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
Nguyễn Tấn Khanh
25/01/97
Nam
9/1
Môi trường
Sinh – Y tế
Tập
thể
Trần Thị Hồng
Hà Minh Hiếu
27/12/97
Nam
9/1
Nguyễn Duy Thảo Nhi
13/11/97
Nữ
9/1
sweet-candy-1311@yahoo.com.vn
3.            
Kỹ năng mềm trong học đường
Trần Thị Quỳnh Trang
18/06/97
Nữ
9/7
Xã hội – Nhân văn
Tập
 thể
Đinh Khắc Thịnh
Tôn Nữ Thùy Dương
28/06/97
Nữ
9/1
the-best-brush@yahoo.com
4.            
Máy giải nhiệt cho gia đình bằng năng lượng tái tạo
Phạm Nguyễn Hạnh Như
22/08/97
Nữ
9/4
Kỹ thuật điện và cơ khí
Lý – Địa
Tập
thể
Phạm Mã Nhi
Tôn Nữ Liên Châu
01/01/97
Nữ
9/4
chau-lien-97@yahoo.com
5.            
Định lý Menelaus mở rộng và ứng dụng
Nguyễn Thị Nguyên Khoa
02/09/97
Nữ
9/1
Toán học
liverpool292000@gmail.com
Tập
thể
Nguyễn Khoa Từ
Nguyễn Quang Anh
13/12/97
Nam
9/1
Trần Minh Nhật
21/06/97
Nam
9/1
yu-gi-oh2106@yahoo.com
6.            
Mô hình thành phố trước động đất và sóng thần
Nguyễn Lương Quảng
15/01/97
Nam
9/4
Môi trường
Địa
Tintin-1567@yahoo.com
Tập
 thể
Nguyễn Phong
Trần An Duy
26/02/97
Nam
9/4
 
 
Trần Lê Nguyên
17/02/97
Nam
9/4
 
 
7.            
Parabol và đường tròn
Võ Nhật Nam
17/05/97
Nam
9/1
Toán học
Tập
 thể
Đinh Văn Lương
Nguyễn Duy Phương
26/11/97
Nam
9/1
Nguyễn Phước Sơn
13/10/97
Nam
9/1
Phuocson097@gmail.com
8.            
100% chúng ta đều có thể thức tỉnh và phát triển tài năng của bản thân
Lê Nguyễn Đan Quế
02/01/97
Nữ
9/1
Xã hội – Nhân văn
Tâm lý giáo dục
Tập
thể
Nguyễn Thị Lan Phương
Nguyễn Thị Mỹ Duyên
20/02/97
Nữ
9/5
danhco_vua-khongte@yahoo.com.vn
Nguyễn Thị Như Ý
25/09/96
Nữ
9/1
cungie2509@yahoo.com

Quý thầy cô và các bạn tải file đính kèm tại đây. 

Huế, ngày 10 tháng 12 năm 2011

HIỆU TRƯỞNG            

ThS. Nguyễn Hữu Bi