Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Hoạt động ngoại khóa

Kết quả và một số hình ảnh hội diễn văn nghệ Mừng Đảng Mừng Xuân và sổ số vui xuân Nhâm Thìn 2012 (20/01/2012)

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG - HUẾ
GIẢI THƯỞNG VĂN NGHỆ  
"MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN" NĂM 2012
STT Giải  Lớp Ghi chú
1 Giải nhất 8/1  
2 Giải nhất 9/3  
3 Giải nhì 6/4  
4 Giải nhì 9/6  
5 Giải nhì 9/5  
6 Giải ba 6/6  
7 Giải ba 6/3  
8 Giải ba 7/8  
9 Giải ba 8/4  
10 Giải khuyến khích 9/2  
11 Giải khuyến khích 8/7  
12 Giải khuyến khích 8/6  
13 Giải khuyến khích 6/7  
14 Giải khuyến khích 6/5  
15 Giải khuyến khích 7/4  
16 Giải khuyến khích 9/8  
17 Giải khuyến khích 9/1  

Một số hình ảnh hội diễn văn nghệ Mừng Đảng Mừng Xuân và sổ số vui xuân Nhâm Thìn 2012: