Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Hoạt động ngoại khóa

Một số hình ảnh hoạt động Fantastic Night Party do học sinh lớp 9 tổ chức (14/05/2012)

Một số hình ảnh hoạt động Fantastic Night Party do học sinh lớp 9 tổ chức:

Bộ phận Marketing

Cựu học sinh Quốc Học

Cựu học sinh Raffles

Cựu học sinh Quốc học