Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tin tức & thông báo

Trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2012-2013. (17/05/2012)

THÔNG BÁO
 
Trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế xin thông báo đến quý vị phụ huynh và các em học sinh những thông tin về việc tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2012-2013 của trường như sau:
 
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phương thức tuyển sinh: Kiểm tra đầu vào.
2. Chỉ tiêu tuyển sinh: Tám lớp 6 với tổng số 320 học sinh .
3. Đối tượng, điều kiện và hồ sơ dự tuyển:
     3.1. Đối tượng và điều kiện:
Tất cả học sinh của các trường Tiểu học trong tỉnh nếu hội đủ những điều kiện dưới đây đều được đăng ký dự tuyển:
- Đã hoàn thành chương trình tiểu học, tuổi từ 11 đến 13 (tức là sinh năm 2001, 2000 và 1999).
-  Kết quả cuối năm ở lớp 5 và ba năm khác trong cấp học xếp loại giỏi (tức là kết quả cuối năm lớp 5 xếp loại giỏi và kết quả cuối năm trong các năm lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 phải có ít nhất 3 năm xếp loại giỏi).
- Tổng điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm học lớp 5 của hai môn Tiếng Việt và Toán đạt từ 19 điểm trở lên.
    3.2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
- Đơn dự tuyển và phiếu dự tuyển vào lớp 6 theo mẫu của trường THCS Nguyễn Tri Phương (khi nộp hồ sơ, yêu cầu phụ huynh mang theo học bạ chính của bậc Tiểu học, giấy khai sinh và giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bậc Tiểu học để đối chiếu).
4. Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển:
Từ ngày 05.06.2012 đến ngày 09.06.2012 (kể cả Chủ nhật) tại văn phòng Trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế.
- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.
II.THỜI GIAN VÀ MÔN KIỂM TRA:
- Ngày kiểm tra: 18.06.2012
- Địa điểm thi : sẽ thông báo vào ngày 16, 17 tháng 6 năm 2012.
- Môn kiểm tra:
 
Buổi
Môn kiểm tra
Thời gian làm bài
Sáng
Tiếng Việt
90 phút
Chiều
Toán
90 phút
 
Chú ý : Bài kiểm tra có 2 phần: tự luận và trắc nghiệm.
 
III. ĐIỀU KIỆN VÀ CĂN CỨ XÉT TUYỂN:
          - Được đưa vào danh sách xét tuyển là những học sinh không vi phạm quy chế thi, có đủ bài kiểm tra, không có bài kiểm tra nào có điểm không.
- Điểm mỗi môn  kiểm tra là tổng điểm bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận theo thang điểm 10. Trong đó:
       Điểm trắc nghiệm = số câu x 0,2 điểm (đề kiểm tra có 20 câu trắc nghiệm).
       Điểm tự luận (thang điểm chi tiết đến 0,25 điểm)
- Tổng điểm 2 môn kiểm tra là căn cứ để xác định điểm chuẩn trúng tuyển.
Chú ý: Từ ngày 20 tháng 5 năm 2012, phụ huynh có thể liên hệ với nhà trường để mua đơn dự tuyển
 
 
 
 
                                               Huế, ngày  15  tháng  5 năm 2012
                                                           Hội đồng tuyển sinh
                                                    Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huế