Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tin tức & thông báo

DANH SÁCH CÁ NHÂN VÀ CƠ QUAN ỦNG HỘ TIỀN PHÁT THƯỞNG NĂM HỌC 2012 (22/05/2012)

DANH SÁCH CÁ NHÂN VÀ CƠ QUAN

ỦNG HỘ TIỀN PHÁT THƯỞNG NĂM HỌC 2012

STT
TÊN CƠ QUAN ỦNG HỘ
SỐ TIỀN
GHI CHÚ
1
Tổng công ty Xây Lắp TTHuế
5,000,000
 
2
Viễn Thông Thừa Thiên Huế
3,000,000
 
3
Ngân hàng Phát triển VN Chi nhánh TTHuế
3,000,000
 
4
TS Nguyễn Phước Bảo Quan GĐ Phòng khám Medic Huế
3,000,000
 
5
Ngân hàng TMCP Ngoại thương TTHuế
1,000,000
 
6
Ông Hồ Đăng Vang GĐ sở NN&PTNT TTHuế
1,000,000
 
7
Ban quản lý dự án Chân Mây – Lăng Cô
1,000,000
 
8
Công an tỉnh TTHuế
1,000,000
 
9
Phòng hậu cần CA Tỉnh TT Huế
1,000,000
 
10
Dịch vụ EduCare TTHuế
1,000,000
 
11
CTY Bảo hiểm Bảo Việt TTHuế
800,000
 
12
CTY TNHHTM Xe máy Tân Quốc Hùng
500,000
 
13
CTY Bảo hiểm Bảo Minh TTHuế
500,000
 
14
Đại học Y Dược Huế
3,000,000
 
15
Ngân hàng Công Thương VietinBank
2,000,000
 
 
Tổng cộng:
26,800,000