Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tin tức & thông báo

Một số hình ảnh lễ tổng kết và phát thưởng năm học 2011 - 2012 (08/06/2012)

Một số hình ảnh lễ tổng kết và phát thưởng năm học 2011 - 2012:

Văn nghệ chào mừng

Văn nghệ chào mừng

Văn nghệ chào mừng

Thầy Nguyễn Giám Nguyên Hiệu trưởng nhà trường trao phần thưởng cho học sinh danh dự toàn trường

Thầy Nguyễn Hữu Bi Hiệu trưởng và em Hoàng Dạ Thi học sinh danh dự toàn trường