Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tin tức & thông báo

Một số hình ảnh buổi thăm tiến độ xây dựng trường THCS Nguyễn Tri Phương mới (08/06/2012)

Một số hình ảnh buổi thăm tiến độ xây dựng trường THCS Nguyễn Tri Phương mới:

Thầy Nguyễn Giám và thầy Nguyễn Hữu Bi