Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tin tức & thông báo

Cô Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Giám Đốc Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế và Thầy giáo Nguyễn Hữu Bi thăm công trình xây dựng trường mới NTP (9g ngày 19/6/2012) (20/06/2012)

Một số hình ảnh Cô Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Giám Đốc Sở GD&ĐT  Thừa Thiên Huế và Thầy giáo Nguyễn Hữu Bi thăm công trình xây dựng trường mới NTP (9g ngày 19/6/2012):