Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tin tức & thông báo

Một số hình ảnh đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại Biểu Quốc hội Tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến kiểm tra tiến độ thi công trường THCS Nguyễn Tri Phương (25/06/2012)

Vào lúc 9:00 ngày 23/06/2012, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại Biểu Quốc hội Tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến kiểm tra tiến độ thi công trường THCS Nguyễn Tri Phương. Sau đây là một số hình ảnh: