Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tin tức & thông báo

Thống kê kết quả tuyển sinh và THCS Nguyễn Tri Phương năm học 2012 - 2013 của các trường Tiểu học các Huyện, Thị xã và Thành Phố Huế (23/07/2012)

Thống kê kết quả tuyển sinh và THCS Nguyễn Tri Phương năm học 2012 - 2013 của các trường Tiểu học các Huyện, Thị xã và Thành Phố Huế.

Quý thầy cô và các bạn vui lòng mở file đính kèm.