Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tin tức & thông báo

Công văn V/v hướng dẫn tổ chức ngày NGVN 20/11/2012 (24/10/2012)

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

SỞ  GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1950/SGDĐT-VP

Thừa Thiên Huế, ngày19 tháng 10 năm 2012

V/v hướng dẫn tổ chức ngày

NGVN  20/11/2012

 

                                    

         Kính gửi :

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã và thành phố;

- Các trường, các trung tâm và các đơn vị trực thuộc Sở;

- Các trường cao đẳng, TCCN và dạy nghề thuộc tỉnh;

- BCH Công đoàn giáo dục huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở.

Năm học 2012 - 2013 là năm học thứ hai, ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về “Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam”; năm đầu tiên triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020; kỷ niệm 50 năm giáo dục giải phóng thời kỳ chống Mỹ cứu nước ở miền Nam. Năm học Công đoàn giáo dục các cấp tiến hành Đại hội, tiến tới Đại hội Công đoàn giáo dục Việt Nam lần thứ XIV, đặc biệt có ý nghĩa quan trọng là kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2012).

Để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2012) thật sự có ý nghĩa về tôn vinh giáo dục đạo lý và truyền thống, Sở và Thường vụ Công đoàn Ngành hướng dẫn các đơn vị tiến hành các nội dung sau:

1. Quán triệt sâu rộng cho toàn thể đội ngũ giáo viên, học sinh và cộng đồng dân cư trên địa bàn mục đích, ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là nhằm tôn vinh vị trí xã hội và những đóng góp của các thế hệ nhà giáo; giáo dục truyền thống và đạo lý uống nước nhớ nguồn.

2. Quán triệt nội dung Chỉ thị của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, 50 năm giáo dục giải phóng thời kỳ chống Mỹ cứu nước ở miền Nam để tham mưu triển khai thực hiện và thực hiện tại đơn vị mình.

3. Gắn kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Học tập suốt đời”. Gắn tự hào, vinh dự nghề nghiệp với nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp, ý thức chuyên môn, lòng yêu nghề mến trẻ của các nhà giáo để đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

4. Sở và Công đoàn Ngành phát động tháng thi đua “dạy tốt học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục” rộng rãi trong toàn ngành, thời gian từ ngày 20/10/2012 đến ngày 20/11/2012, cụ thể như sau:

A. Đối với cơ sở

          a. Xây dựng nội dung thi đua “dạy tốt học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục” một cách cụ thể.

          b. Tổ chức phát động nội dung thi đua với các chỉ tiêu cụ thể cho từng giáo viên và học sinh. Đối với giáo viên, tập trung nâng cao chất lượng soạn giảng, giờ dạy tốt; đối với học sinh, thi đua học tập đạt thành tích cao, có nhiều điểm tốt, không có học sinh vi phạm đạo đức, vi phạm Luật giao thông. Cuối đợt thi đua các đơn vị tổ chức tổng kết, có tuyên dương, khen thưởng cho giáo viên và học sinh. Quan tâm các nhân tố mới, các gương người tốt, việc tốt trong cán bộ giáo viên và trong học sinh.

c. Tổ chức dự giờ thao giảng theo hướng đổi mới phương pháp dạy - học ở các tổ chuyên môn và trường (chú ý ứng dụng CNTT để nâng cao chất lượng giờ dạy, sử dụng có hiệu quả các thiết bị dạy học....)

          d. Hội thảo đúc rút kinh nghiệm về đổi mới phương pháp giảng dạy ở cấp trường. Chỉ tiêu mỗi đơn vị, trường học có 01 bài viết về đổi mới công tác quản lý hoặc đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn có chất lượng gửi về Sở để đăng vào tập san của ngành.

Quan tâm việc giảng dạy và bồi dưỡng những học sinh học lực yếu, những học sinh nghỉ học do ốm đau, lũ lụt…và tích cực động viên, tạo điều kiện về vật chất cũng như tinh thần để giúp học sinh bỏ học giữa chừng trở lại lớp; bàn các biện pháp tiếp tục thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ngày càng đi vào nề nếp và tốt hơn.

 Các trường THPT tập trung bàn các giải pháp để cải thiện thứ hạng học sinh thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh vào Đại học.

 Những đơn vị có điều kiện có thể xây dựng kỷ yếu hội thảo làm tài liệu phổ biến kinh nghiệm trong đơn vị và toàn ngành.

          e. Tổ chức trang hoàng, vệ sinh phong quang trường, lớp tạo môi trường thân thiện, sạch sẽ, ngăn nắp và văn hóa.

f. Tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống Nhà giáo Việt Nam, nhằm tôn vinh nghề nghiệp, tôn vinh những thầy giáo, cô giáo điển hình trong trường (trong lịch sử và hiện tại) đã có những đóng góp lớn cho sự phát triển giáo dục của nhà trường, đơn vị và xây dựng tốt mối quan hệ giữa thầy và trò; phát huy truyền thống tôn sư, trọng đạo; nhưng mặc khác cũng yêu cầu nâng cao tinh thần trách nhiệm, phẩm chất chính trị, đạo đức, tính nhân văn nghề nghiệp; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng tốt hơn yêu cầu đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

           Các hoạt động kỷ niệm phải đảm bảo sự lành mạnh, trong sáng, giàu tính nhân văn không ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của thầy cô giáo và gây phiền hà cho phụ huynh, học sinh.

           Phương thức tổ chức sáng tạo, trang trọng, đảm bảo tiết kiệm, trật tự, an toàn cho học sinh. Nên tổ chức tập trung tại trường cho học sinh chúc mừng thầy cô giáo; lãnh đạo nhà trường phối hợp cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh nhắc nhở học sinh không đi đến nhà riêng của thầy cô giáo để đảm bảo an toàn giao thông, sức khỏe và tránh các tai nạn dọc đường đáng tiếc có thể xẩy ra.

          Các đơn vị cơ sở trong toàn ngành tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam từ ngày 17/11/2012 - 20/11/2012, cần tổ chức thi đấu một số môn thể thao và phối hợp giao lưu văn nghệ (cả thầy và trò), thi cắm hoa nghệ thuật hoặc thi các trò chơi dân gian để cho không gian nhà trường thật sự là ngày Lễ, hội làm phong phú đời sống văn hóa trong nhà trường và ngày truyền thống tốt đẹp của ngành.

B. Đối với Sở và Công đoàn Ngành

          a. Phối hợp với Sở VHTTDL và các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền về ngày Nhà giáo Việt Nam và giới thiệu những đơn vị, cá nhân điển hình trong ngành.

b. Toàn ngành sẽ tổ chức mít tinh trọng thể Lễ kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 vào 8 giờ ngày 16/11/2012 tại Trung tâm VHTT tỉnh (có giấy mời riêng).

          c. Hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao:

          Sở và Công đoàn ngành sẽ phối hợp lựa chọn tổ chức giải tennis, cầu lông hoặc bóng đá cho giáo viên toàn ngành (sẽ có thông báo điều lệ thi đấu riêng sau).

Trên đây là một số hướng dẫn chính, yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, quán triệt để tổ chức chỉ đạo thực hiện và tham gia các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 do Sở và Thường vụ Công đoàn ngành phát động. Đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả đợt thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2012 về Văn phòng Sở theo địa chỉ email: khuonl@thuathienhue.edu.vn và Công đoàn ngành chậm nhất vào ngày 30/11/2012 để Sở tổng hợp, tổng kết chung toàn ngành./.

 

Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- CĐGD VN;

- UBND tỉnh;              

- Đ/c Ngô Hòa, PCT Thường trực UBND tỉnh;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;       

- VP Tỉnh uỷ;

- VP HĐND;

- VP UBND;

- Như trên: “để thực hiện”;

- Lưu VP.

 

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Văn Hùng