Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tin tức & thông báo

Thông báo và hướng dẫn nhập điểm vào hệ thống quản lý, xử lý điểm nhà trường School Viewer và hệ thống quản lý thông tin GDĐT của sở. (01/11/2012)

Hiện tại hệ thống quản lý, xử lý điểm của nhà trường School Viewer và hệ thống quản lý thông tin giáo dục và đào tạo của sở đã sẵn sàng cho việc nhập điểm.

Nên nhà trường thông báo cho toàn thể giáo viên tiến hành nhập điểm đúng tiến độ.

Các vấn đề kỹ thuật xảy ra trong quá trình nhập điểm quý thầy cô liên hệ với thầy Tuấn (01275656777) hoặc cô Chi (01278719726).

File hướng dẫn quý thầy cô xem tại đây.