Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tin tức & thông báo

Thông báo V/v Cập nhật điểm vào hệ thống xử lý điểm của nhà trường (12/11/2012)

   SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      -------------                                                  -----------------------

THÔNG BÁO

(V/v Cập nhật điểm vào hệ thống xử lý điểm của nhà trường)

Hiện tại hệ thống xử lý điểm của nhà trường School Viewer đã sẵn sàng cho việc nhập điểm vào hệ thống từ ngày 8/11/12.

Theo tinh thần của buổi tập huấn về công tác cập nhật điểm vào hệ thống quản lý thông tin giáo dục và đào tạo của Sở và phần mềm quản lý và xử lý điểm School Viewer của nhà  trường vào đầu năm học. Mỗi giáo viên đã được cấp 1 file điểm của từng lớp của mình giảng dạy để tiến hành nhập điểm vào file này, sau đó sẽ dùng file này để cập nhật vào cả 2 hệ thống quản lý điểm.

Hiện nay theo thống kê của bộ phận xử lý điểm thì chỉ mới có một số ít giáo viên đã cập nhật điểm vào hệ thống School Viewer theo yêu cầu.

Vậy nay nhà trường thông báo toàn thể giáo viên tiến hành cập nhật điểm vào hệ thống quản lý điểm nhà trường School Viewer như đã tập huấn.

Thời gian cập nhật từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/11/12.

                                              Huế, ngày 12 tháng 11 năm 2012

                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                           Nguyễn Hữu Bi