Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Hoạt động đoàn thể
  • Đoàn TN - Đội TNTP

Một số hình ảnh đại hội Liên đội trường THCS Nguyễn Tri Phương năm học 2012 - 2013 (13/11/2012)

Một số hình ảnh đại hội Liên đội trường THCS Nguyễn Tri Phương năm học 2012 - 2013: