Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Kế hoạch & lịch công tác
  • Lịch công tác tuần

Kế hoạch công tác tuần 15 từ ngày 26/11 đến ngày 01/12/2012 (23/11/2012)

         Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế                KẾ HOẠCH CÔNG TÁC

Trường THCS Nguyễn Tri Phương                     --------***--------

           Năm học 2012 – 2013                                    Tuần 15

                                                            Từ ngày 26/11 đến ngày 01/12/2012

 

  Thứ hai

26/11

- Chào cờ đầu tuần- phát động cuộc thi UPU lần thứ 42 (Ô.Tú).

- 9h00: Làm việc với tổ công tác của Thành ủy (Ô.Bi, Ô.Thi, Ô.Diễn, Cô Giang, Ô.Lương)

 

 

 

Thứ ba

27/11

 

-Tiết 3: Ô.Thịnh dạy tích hợp giáo dục Biến đổi khí hậu. Bài dạy: Sự tác động của biến đổi khí hậu lên các di sản văn hóa của dân tộc ít người tại lớp 9/6 (phòng Bảng thông minh).

- Giáo vụ dán danh sách học sinh dự kiểm tra đề chung Văn 9

Thứ tư

28/11

- Tiết 6: Cô P.Thảo dạy tích hợp giáo dục Biến đổi khí hậu. Bài dạy: Châu Nam cực tại lớp 7/7

- 14h00: Hiệu trưởng làm việc tại HVTV về chuyên mục ATGT

- 8h00: Đóng dấu sổ điểm, học bạ tại Sở (Cô Hải, cô Linh)

 

 

Thứ năm

29/11

- Báo cáo kết quả hoạt động ATGT đã thực hiện trong năm 2012 tại phòng GDTrH (Cô D.Trang, Cô Chi)

- 8h00: Tổ trưởng nộp báo cáo hoạt động tổ tháng 11 cho Hiệu trưởng

 

 

Thứ sáu

30/11

Báo cáo kết quả đợt thi đua lập thành tích Chào mừng Ngày NGVN 20/11 về VP Sở theo địa chỉ: khuonl@thuathienhue.edu.vn và Công đoàn ngành (Ô.Diễn, cô Trang)

- Tiết 3: Kiểm tra đề chung Văn 9 (xem danh sách)-giờ ra chơi học sinh di chuyển đến phòng thi.

 

 

Thứ bảy

01/12

 - 8h00: Đoàn học sinh tham dự đường lên đỉnh Olympia đi Đà Nẵng (2 ngày 01-02/12) (Xem bảng phân công)

- 9h30: Họp Hội đồng Sư phạm tháng 12.

- 15h30: Họp tổ chuyên môn triển khai công tác tháng 12 (lưu ý đề cương ôn tập HKI)

 

  

Chủ nhật

02/12

 

 

 

 

 

 I. Chuyên môn:

- Thực hiện chương trình tuần 15.

- Tiếp tục tổ chức dự giờ và bồi dưỡng HSG bình thường.

- Nhóm Sử lên kế hoạch cho học sinh tham quan triển lãm Biển đảo tại Trung tâm Văn hóa Thông tin.

- Thực hiện các tiết dạy về Biến đổi khí hậu.

- Nhóm Văn lên kế hoạch triển khai viết thư UPU lần thứ 42.

II.  Chủ nhiệm:

- Kiểm tra, đôn đốc học sinh thực hiện nội quy của nhà trường.

- Động viên học sinh tham gia viết thư UPU.