Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Hoạt động đoàn thể
  • Ban chỉ huy liên đội

Danh sách Ban chỉ huy Liên đội năm học 2012 - 2013 (29/11/2012)

DANH SÁCH BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI
NĂM HỌC 2012 – 2013
 

STT
Họ và tên
Lớp
Chức vụ
1
Nguyễn Hồ Bảo Trân
8/4
Liên đội trưởng
2
Huỳnh Trần Thục Anh
9/3
Liên đội phó
3
Lê Thục Trinh
7/3
Liên đội phó
4
Hoàng Ngọc Bảo Trân
9/6
Ủy viên
5
Lê Nhật Khánh Quỳnh
9/5
Ủy viên
6
Phan Trịnh Trùng Dương
9/8
Ủy viên
7
Nguyễn Ngọc Anh Thư         
8/5
Ủy viên
8
Hồ Bảo Trân
8/8
Ủy viên
9
Phùng Trần Hồng Nhật
7/4
Ủy viên
10
Trần Minh Châu
7/3
Ủy viên
11
Phan Nguyễn Hạnh Nhi
6/2
Ủy viên
12
Mai Xuân Tuấn Kiệt
6/6
Ủy viên
13
Trần Ánh Xuân Nhi
6/1
Ủy viên

Những bài viết liên quan: