Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Kế hoạch & lịch công tác
  • Lịch công tác tuần

Kế hoạch công tác tuần 16 từ ngày 03/12 đến ngày 08/12/2012 (01/12/2012)

      Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế                KẾ HOẠCH CÔNG TÁC

Trường THCS Nguyễn Tri Phương                     --------***--------

           Năm học 2012 – 2013                                    Tuần 16

                                                            Từ ngày 03/12 đến ngày 08/12/2012

 

  Thứ hai

03/12

- Chào cờ đầu tháng – Diễn thuyết về Biến đổi khí hậu (Cô Hồng, Ô.Thiện)

- 8h00: Hội ý cấp ủy chuẩn bị tổ chức phê bình và tự phê bình theo tinh thần NQTW4 – kiểm điểm cuối năm.

- 9h25-9h40: Làm việc với các nhóm đề tài Intel (Ô.Bi, cô D.Trang, cô Chi)

 

 

Thứ ba

04/12

 

- 8h00: Kiểm tra sổ điểm lớp (Ô.Bi, Cô D.Trang, Ô.Hỷ).

- 10h00:  Kiểm tra cập nhật sổ điểm ở cổng thông tin (Ô.Bi, cô Chi).

                Kiểm tra sổ báo giảng (Ô.Bi, cô D.Trang)

Thứ tư

05/12

- Nộp đăng ký số lượng đề kiểm tra HK I năm học 2012-2013 tại P.GDTrH Sở Giáo dục Huế (Cô Hải)

 

Thứ năm

06/12

- Buổi sáng học sinh học bình thường. Buổi chiều học sinh nghỉ học, sẽ học bù vào chiều thứ bảy (8/12/2012)

- 13h30: Tổ chức kiểm điểm cấp ủy và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết TW 4-Kiểm điểm xếp loại Đảng viên cuối năm

 

 

 

Thứ sáu

07/12

- Tiết 6: Cô Xuân Anh dạy tích hợp Giáo dục Biến đổi khí hậu. Bài dạy: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên tại lớp 7/8.

- 15h30-17h00: GV Trung tâm Mundo dạy tiếng Anh cho h/s đội tuyển 9

- Giờ sinh hoạt: Các chi đội triển khai nội dung nghi thức đội (ngoài trời)

 

 

ơ

 

Thứ bảy

08/12

 

- Tiết 2: Cô Tuyến dạy tích hợp GD biến đổi khí hậu. Bài dạy: “Thực vật góp phần điều hòa khí hậu” tại lớp 6/5.

- Tiết 3, 4: Cô P.Tú dạy tích hợp GD biến đổi khí hậu. Bài dạy: “Natural disaster” tại lớp 9/2.

- 10h00 – 11h00: Sinh hoạt câu lạc bộ biến đổi khí hậu (Ô.Bi, cô P.Tú, cô Chi lên phân công cụ thể).

13h00: Học bù chiều thứ 5 (6/12/2012) (ưu tiên việc dạy và học chính khóa).

 

 

 

Chủ nhật

09/12

 

 

- 8h00: Tham gia giao lưu với Hội trại biến đổi khí hậu tại trường THPT Nguyễn Huệ (xem phân công).

 

 

 I. Chuyên môn:

- Thực hiện chương trình tuần 16 (bồi đưỡng HSG đến hết tuần 17).

- Tiếp tục tổ chức dự giờ và bồi dưỡng HSG bình thường.

- Nhóm Pháp thực hiện phân công chuyên môn mới kể từ ngày 3/12/2012.

- Thực hiện các tiết dạy tích hợp về Biến đổi khí hậu.

- Tổ Văn chấm bài kiểm tra Văn 9.

- GV dạy ƯDCNTT ở các lớp 6/1-6/8 chú ý password để mở máy.

- Thời khóa biểu của thầy Từ và cô Loan có thay đổi ở lớp 8/3 áp dụng từ tuần 16 (03/12)

II.  Chủ nhiệm:

- Kiểm tra, đôn đốc học sinh thực hiện nội quy của nhà trường.

- Nhắc h/s tự ôn tập chuẩn bị kiểm tra HKI.

- Thực hiện kế hoạch hoạt động Đội tháng 12.

- Nhắc các đội trực giao thông đi đúng giờ và tích cực hướng dẫn phụ huynh đậu xe đúng quy định.