Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Hình ảnh hoạt động

Một số hình ảnh hoạt động của GS Trần Đức Tuấn về thăm trường và làm việc với CLB bảo vệ khí hậu năm học 2012-2013 (03/12/2012)