Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Hình ảnh hoạt động

Một số hình ảnh hoạt động của thầy, cô về Tập huấn Biến đổi khí hậu tại trường THPT Nguyễn Huệ năm học 2012-2013 (03/12/2012)