Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tư liệu dạy & học
  • Học tập của học sinh

Kết qủa điểm kiểm tra 1 tiết môn Văn 9 sắp xếp theo thang điểm 10 học kì 1 năm học 2012-2013 (08/12/2012)

        SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           Năm học 2012-2013            
                 
DANH SÁCH ĐIỂM KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN VĂN 9
                 
TT SBD Họ và tên   GT Ng Sinh Lớp Điểm Ghi chú
1 22 Lê Quang Quốc Bảo Nam 25/02/1998 9/1 9.8  
2 18 Trần Mỹ Quốc Ánh Nam 07/10/1998 9/2 9.8  
3 2 Nguyễn Ngọc Duy Anh Nam 21/11/1998 9/2 9.8  
4 4 Nguyễn Trần Nam Anh Nữ 06/01/1998 9/3 9.8  
5 12 Hoàng Quốc Anh Nam 15/02/1998 9/5 9.8  
6 307 Trần Ngọc Bảo Uyên Nữ 04/01/1998 9/1 9.5  
7 219 Lê Quang Hoàng Phú Nam 23/07/1998 9/1 9.5  
8 201 Nguyễn Phan Thuỳ Nhiên Nữ 22/12/1998 9/1 9.5  
9 183 Trần Thị Hồng Nhật Nữ 03/01/1998 9/7 9.5  
10 20 Nguyễn Thị Diệu Bình Nữ 21/01/1998 9/2 9.5  
11 23 Nguyễn Hữu Bảo Nam 12/09/1998 9/2 9.5  
12 19 Nguyễn Thị Minh Ánh Nữ 07/09/1998 9/3 9.5  
13 3 Huỳnh Trần Thục Anh Nữ 08/01/1998 9/3 9.5  
14 6 Hồ Thị Quỳnh Anh Nữ 04/01/1998 9/4 9.5  
15 15 Nguyễn Thục Anh Nữ 19/03/1998 9/7 9.5  
16 17 Trần Quí Vân Anh Nữ 12/02/1998 9/8 9.5  
17 1 Nguyễn Đại Tâm An Nữ 09/08/1998 9/2 9.5  
18 286 Đinh Lê Bảo Trân Nữ 03/01/1998 9/3 9.3  
19 268 Nguyễn Quỳnh Thy Nữ 17/01/1998 9/7 9.3  
20 220 Nguyễn Công Phú Nam 10/02/1998 9/5 9.3  
21 197 Phạm Ngọc Diễm Nhi Nữ 04/12/1998 9/6 9.3  
22 200 Lê Hoàng Phương Nhi Nữ 16/09/1998 9/8 9.3  
23 181 Đào Duy Minh Nhật Nam 08/02/1998 9/4 9.3  
24 63 Trần Thị Ngọc Hân Nữ 18/06/1998 9/2 9.3  
25 54 Cao Hữu Đồng Nam 27/01/1998 9/2 9.3  
26 8 Nguyễn Thị Minh Anh Nữ 24/03/1998 9/4 9.3  
27 11 Trần Phương Anh Nữ 17/02/1998 9/4 9.3  
28 316 Dương Thị Thuỳ Vân Nữ 27/04/1998 9/7 9  
29 285 Phạm Thị Trâm Nữ 02/06/1998 9/8 9  
30 225 Tôn Thất Anh Quân Nam 08/12/1997 9/4 9  
31 211 Nguyễn Uyên Phương Nữ 08/12/1997 9/3 9  
32 221 Trần Mai Hữu Phúc Nam 29/05/1998 9/2 9  
33 198 Nguyễn Thanh Yến Nhi Nữ 21/08/1998 9/7 9  
34 166 La Bảo Ngọc Nữ 21/02/1998 9/8 9  
35 152 Tạ Thùy My Nữ 06/02/1998 9/2 9  
36 130 Trần Thị Như Lan Nữ 31/01/1998 9/2 9  
37 79 Lương Hồng Hạnh Nữ 16/11/1998 9/8 9  
38 58 Đoàn Ngọc Phương Giao Nữ 21/12/1998 9/1 9  
39 50 Nguyễn Chánh Đạt Nam 25/05/1998 9/2 9  
40 7 Nguyễn Minh Anh Nữ 06/07/1998 9/4 9  
41 10 Tôn Nữ Minh Anh Nữ 30/05/1998 9/4 9  
42 16 Trần Đình Trường Anh Nam 05/08/1998 9/8 9  
43 281 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Nữ 25/06/1998 9/2 8.8  
44 291 Trần Nguyễn Thanh Trang Nữ 14/03/1998 9/1 8.8  
45 269 Lê Phương Thảo Tiên Nữ 09/09/1998 9/5 8.8  
46 252 Tống Thị Thương Thương Nữ 29/04/1998 9/8 8.8  
47 249 Trương Nguyễn Thiên Thư Nữ 09/09/1998 9/4 8.8  
48 222 Hoàng Như Phong Nam 17/02/1998 9/1 8.8  
49 189 Đặng Thị Yến Nhi Nữ 20/01/1998 9/3 8.8  
50 199 Hoàng Nguyễn Bình Nhi Nữ 08/01/1998 9/8 8.8  
51 128 Nguyễn Tường Lân Nam 21/10/1998 9/1 8.8  
52 120 Phan Văn Khải Nam 01/01/1998 9/3 8.8  
53 100 Từ Như Hoàng Nam 18/10/1998 9/3 8.8  
54 42 Phan Trịnh Trùng Dương Nữ 29/03/1998 9/8 8.8  
55 13 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 20/03/1998 9/5 8.8  
56 304 Đặng Ngọc Công Tuấn Nam 20/05/1998 9/3 8.5  
57 289 Trương Bảo Trân Nữ 11/11/1998 9/6 8.5  
58 250 Nguyễn Xuân Anh Thư Nữ 17/10/1998 9/6 8.5  
59 251 Lê Viết Minh Thông Nam 23/02/1998 9/1 8.5  
60 246 Hồ Tấn Nhật Tân Nam 15/09/1998 9/5 8.5  
61 223 Bảo Quân Nam 14/02/1998 9/2 8.5  
62 224 Bùi Minh Quân Nam 04/08/1998 9/4 8.5  
63 202 Trần Hoàng Hòa Nhiên Nữ 08/04/1998 9/1 8.5  
64 191 Nguyễn Phúc Xuân Nhi Nữ 07/01/1998 9/3 8.5  
65 193 Châu Phan Bình Nhi Nữ 02/02/1998 9/5 8.5  
66 157 Nguyễn Văn Hoàng Nam Nam 13/07/1998 9/1 8.5  
67 153 Trần Thị Diễm My Nữ 04/01/1998 9/2 8.5  
68 156 Nguyễn Tống Trà My Nữ 09/01/1998 9/6 8.5  
69 138 Phạm Duy Quốc Lỉnh Nam 05/10/1998 9/4 8.5  
70 105 Quách Tống Vũ Huy Nam 01/05/1998 9/1 8.5  
71 111 Nguyễn Như Huy Nam 18/03/1998 9/5 8.5  
72 93 Phạm Như Hiếu Nam 04/01/1998 9/8 8.5  
73 78 Trần Lê Thục Hạnh Nữ 30/11/1998 9/3 8.5  
74 53 Phạm Bá Đạt Nam 06/05/1998 9/8 8.5  
75 40 Lê Thị Hải Dương Nữ 08/05/1998 9/3 8.5  
76 41 Nguyễn Huy Thùy Dương Nữ 18/05/1998 9/3 8.5  
77 46 Hồ Hoàng Duy Nam 23/07/1998 9/2 8.5  
78 43 Hà Minh Dũng Nam 29/10/1998 9/1 8.5  
79 318 Nguyễn Thị Tường Vi Nữ 15/06/1998 9/8 8.3  
80 247 Võ Thị Cát Tường Nữ 13/02/1998 9/1 8.3  
81 248 Phạm Ngọc Cát Tường Nữ 27/02/1998 9/4 8.3  
82 282 Nguyễn Hoàng Bảo Trâm Nữ 03/01/1998 9/3 8.3  
83 292 Lê Minh Trang Nữ 04/01/1998 9/4 8.3  
84 267 Nguyễn Bảo Thanh Thuỷ Nữ 01/01/1998 9/2 8.3  
85 256 Hồ Lê Thu Thảo Nữ 01/11/1998 9/6 8.3  
86 258 Võ Thị Thanh Thảo Nữ 11/10/1998 9/7 8.3  
87 229 Trần Minh Quân Nam 02/01/1998 9/7 8.3  
88 148 Dương Bình Minh Nam 03/01/1998 9/7 8.3  
89 149 Trần Nguyễn Nhật Minh Nữ 27/12/1997 9/8 8.3  
90 118 Trần Văn Khánh Nam 05/02/1998 9/1 8.3  
91 67 Nguyễn Thị Hoài Hương Nữ 04/01/1998 9/4 8.3  
92 112 Trương Ngọc Huy Nam 18/03/1998 9/5 8.3  
93 92 Nguyễn Thị Minh Hiếu Nữ 12/01/1998 9/7 8.3  
94 70 Hoàng Ngọc Phương Nữ 07/06/1998 9/2 8.3  
95 47 Nguyễn Đức Duy Nam 16/09/1998 9/4 8.3  
96 35 Nguyễn Khánh Chi Nữ 28/06/1998 9/3 8.3  
97 24 Nguyễn Trần Phú Bảo Nam 13/05/1998 9/6 8.3  
98 9 Phan Cát Anh Nữ 16/10/1998 9/4 8.3  
99 308 Lê Hoàng Phương Uyên Nữ 15/07/1998 9/2 8  
100 309 Lê Huy Tú Uyên Nữ 24/02/1998 9/2 8  
101 310 Nguyễn Thị Phương Uyên Nữ 19/07/1998 9/5 8  
102 278 Lê Ngọc Minh Nữ 09/01/1998 9/1 8  
103 288 Hoàng Ngọc Bảo Trân Nữ 03/01/1998 9/6 8  
104 290 Nguyễn Thanh Bảo Trân Nữ 16/02/1998 9/7 8  
105 283 Thân Trọng Ngọc Trâm Nữ 09/04/1998 9/5 8  
106 272 Ngô Nguyễn Cát Tiên Nữ 28/04/1997 9/6 8  
107 264 Lê Thái Uyên Thi Nữ 09/07/1998 9/5 8  
108 253 Nguyễn Tâm Thảo Nữ 29/06/1998 9/3 8  
109 237 Nguyễn Võ Diễm Quỳnh Nữ 16/01/1998 9/5 8  
110 226 Huỳnh Tâm Minh Quân Nam 12/01/1998 9/5 8  
111 195 Lê Thị Yến Nhi Nữ 06/07/1998 9/5 8  
112 182 Phan Hoàng Minh Nhật Nữ 10/10/1998 9/4 8  
113 172 Nguyễn Hữu Bảo Nguyên Nam 30/06/1998 9/4 8  
114 163 Nguyễn Thị Quỳnh Ngân Nữ 09/07/1998 9/8 8  
115 158 Nguyễn Hoài Nam Nữ 16/10/1998 9/2 8  
116 151 Dương Nữ Thảo My Nữ 03/01/1998 9/1 8  
117 125 Lê Cao Khanh Nam 29/03/1998 9/3 8  
118 121 Lê Võ Vĩnh Khải Nam 08/04/1998 9/6 8  
119 123 Lê Quang Kha Nam 27/04/1998 9/1 8  
120 65 Trương Vũ Quý Hương Nữ 05/03/1998 9/2 8  
121 66 Lê Như Hương Nữ 02/11/1998 9/4 8  
122 96 Huỳnh Ngọc Hưng Nam 08/09/1998 9/8 8  
123 110 Đoàn Quốc Huy Nam 01/02/1998 9/4 8  
124 81 Nguyễn Phi  Hùng Nam 22/10/1998 9/1 8  
125 90 Lê Nghi Minh Hiếu Nam 26/06/1998 9/4 8  
126 73 Lê Nguyễn Anh Hào Nam 23/01/1998 9/7 8  
127 38 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 05/04/1998 9/1 8  
128 44 Trần Trung Dũng Nam 16/06/1998 9/6 8  
129 36 Nguyễn Phan Thị Quỳnh Chi Nữ 18/08/1998 9/5 8  
130 29 Đặng Thị Bảo Châu Nữ 02/02/1998 9/1 8  
131 30 Nguyễn Khoa Minh Châu Nữ 17/09/1998 9/1 8  
132 14 Lê Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 18/11/1998 9/6 8  
133 320 Nguyễn Tá Đông  Nam 27/04/1998 9/5 7.8  
134 296 Nguyễn Khoa Diệu Trinh Nữ 26/09/1998 9/5 7.8  
135 257 Trương Thanh Thanh Thảo Nữ 14/07/1998 9/6 7.8  
136 245 Nguyễn Thị Minh Tâm Nữ 17/10/1998 9/7 7.8  
137 216 Nguyễn Hồ Minh Phước Nam 04/11/1998 9/2 7.8  
138 194 Hồ Huyền Nhi Nữ 07/10/1998 9/5 7.8  
139 196 Lê Uyên Nhi Nữ 04/02/1998 9/5 7.8  
140 155 Nguyễn Đình Thảo My Nữ 02/06/1998 9/4 7.8  
141 142 Lê Thị Tuyết Minh Nữ 03/01/1998 9/2 7.8  
142 127 Nguyễn Phan Thành Kiên Nam 17/10/1998 9/6 7.8  
143 126 Tôn Nữ Lê Khanh Nữ 02/07/1998 9/8 7.8  
144 122 Võ Nguyễn Quang Khải Nam 02/01/1998 9/8 7.8  
145 68 Trần Nữ Diệu Hương Nữ 16/11/1998 9/4 7.8  
146 69 Trần Thị Diễm Hương Nữ 02/03/1998 9/8 7.8  
147 106 Lê Quốc Huy Nam 11/08/1998 9/2 7.8  
148 101 Nguyễn Minh Hoàng Nam 14/04/1998 9/4 7.8  
149 89 Ngô Hoàng Hiếu Nam 14/04/1998 9/2 7.8  
150 57 Phan Võ Hương Giang Nữ 01/01/1998 9/8 7.8  
151 21 Hoàng Trọng Bình Nam 26/05/1998 9/8 7.8  
152 5 Võ Quốc Anh Nam 25/01/1998 9/3 7.8  
153 315 Nguyễn Ngọc Diệu Vân Nữ 04/02/1998 9/1 7.5  
154 313 Phạm Hoàng Cẩm Uyên Nữ 23/07/1998 9/7 7.5  
155 314 Phạm Lê Thu Uyên Nữ 28/08/1998 9/8 7.5  
156 276 Tôn Thất Tùng Nam 03/08/1998 9/8 7.5  
157 303 Hoàng Minh Anh Tuấn Nam 20/01/1998 9/1 7.5  
158 293 Nguyễn Ngọc Khánh Trang Nữ 09/09/1998 9/5 7.5  
159 270 Nguyễn Thảo Tiên Nữ 21/08/1998 9/5 7.5  
160 274 Nguyễn Hoàng Thuỷ Tiên Nữ 05/08/1998 9/8 7.5  
161 262 Lê Thị Huyền Thanh Nữ 25/10/1998 9/7 7.5  
162 235 Phan Hoàng Nhật Quỳnh Nữ 15/10/1998 9/3 7.5  
163 236 Lê Nhật Khánh Quỳnh Nữ 07/07/1998 9/5 7.5  
164 230 Trần Đình Thiện Quang Nam 14/05/1998 9/7 7.5  
165 231 Nguyễn Tiến Quang Nam 19/01/1998 9/8 7.5  
166 218 Phạm Ngọc Nguyên Phước Nữ 23/05/1998 9/8 7.5  
167 190 Hoàng Hồng Nhi Nữ 25/02/1998 9/3 7.5  
168 169 Tạ Đăng Hiếu Nghĩa Nam 06/12/1998 9/7 7.5  
169 167 Phan Nguyễn Hải Nghi Nữ 07/03/1998 9/3 7.5  
170 168 Phạm Nguyễn Gia Nghi Nữ 24/04/1998 9/5 7.5  
171 162 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 06/01/1998 9/7 7.5  
172 154 Phạm Hải Trà My Nữ 27/03/1998 9/3 7.5  
173 146 Nguyễn Tuấn Minh Nam 23/04/1998 9/6 7.5  
174 140 Lê Hoài Phương Mai Nữ 13/03/1998 9/8 7.5  
175 124 Trần Hữu Khang Nam 26/12/1998 9/1 7.5  
176 61 Bạch Trương Quốc Hữu Nam 10/02/1998 9/5 7.5  
177 94 Trần Duy Hưng Nam 03/09/1998 9/2 7.5  
178 113 Hoàng Phước Huy Nam 17/05/1998 9/7 7.5  
179 114 Phạm Ngọc Gia Huy Nam 23/11/1998 9/7 7.5  
180 64 Lê Thị Bảo Hân Nữ 12/01/1998 9/8 7.5  
181 59 Hồ Thị Bích Hằng Nữ 27/09/1998 9/1 7.5  
182 75 Trần Quốc Hảo Nam 10/02/1998 9/4 7.5  
183 325 Lê Thị Như ý Nữ 10/06/1998 9/8 7.3  
184 301 Dương Viết Minh Trí Nam 05/01/1998 9/5 7.3  
185 266 Trần Ngọc Bảo Thịnh Nam 25/02/1998 9/5 7.3  
186 259 Hoàng Phúc Thanh Thảo Nữ 26/07/1998 9/8 7.3  
187 232 Nguyễn Quý Quốc Nam 03/08/1998 9/4 7.3  
188 234 Cái Trịnh Minh Quốc Nam 22/03/1998 9/8 7.3  
189 212 Lê Thị Quỳnh Phương Nữ 03/08/1998 9/4 7.3  
190 215 Nguyễn Phước Phi Nam 03/06/1998 9/7 7.3  
191 204 Đặng Thị Thuỳ Nhiên Nữ 05/03/1998 9/8 7.3  
192 179 Nguyễn Thanh Nhàn Nữ 01/09/1998 9/4 7.3  
193 173 Hoàng Thị Hạnh Nguyên Nữ 09/04/1998 9/7 7.3  
194 141 Nguyễn Phan Tường Minh Nữ 31/08/1998 9/1 7.3  
195 143 Nguyễn Huy Minh Nam 28/03/1998 9/2 7.3  
196 144 Võ Ngọc Quang Minh Nam 05/02/1998 9/5 7.3  
197 131 Huỳnh Thị Mỹ Linh Nữ 13/01/1998 9/1 7.3  
198 108 Hoàng Đức Huy Nam 20/04/1998 9/3 7.3  
199 102 Trương Lê Diệu Hoàng Nữ 19/10/1998 9/4 7.3  
200 91 Dương Trung Hiếu Nam 25/04/1998 9/5 7.3  
201 60 Nguyễn Huyền Diệu Hằng Nữ 15/01/1998 9/4 7.3  
202 52 Lê Cảnh Phùng Đạt Nam 02/01/1998 9/8 7.3  
203 26 Nguyễn Phúc Bảo Nam 20/09/1998 9/7 7.3  
204 321 Thái Hoàng Nguyên Nam 01/01/1998 9/5 7  
205 317 Trần Bảo Vân Nữ 15/02/1998 9/7 7  
206 312 Nguyễn Thị Phương Uyên Nữ 12/10/1998 9/6 7  
207 295 Nguyễn Minh Trường Nam 23/10/1998 9/3 7  
208 302 Lê Thanh Trí Nam 20/07/1998 9/7 7  
209 294 Huỳnh Thị Quỳnh Trang Nữ 06/01/1998 9/8 7  
210 263 Ngô Thị Minh Thi Nữ 11/03/1998 9/4 7  
211 254 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 02/05/1998 9/5 7  
212 255 Trần Thị Yến Thảo Nữ 13/10/1998 9/5 7  
213 233 Võ Trọng Bảo Quốc Nam 11/03/1998 9/7 7  
214 210 Nguyễn Thị Diệu Phương Nữ 18/08/1998 9/2 7  
215 214 Hoàng Thị Thuỳ Phương Nữ 26/10/1998 9/7 7  
216 206 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 12/12/1998 9/2 7  
217 164 Nguyễn Thị Như Ngọc Nữ 14/06/1998 9/1 7  
218 145 Nguyễn Nhật Minh Nam 18/07/1998 9/6 7  
219 136 Hồ Nguyễn Gia Long Nam 07/01/1998 9/3 7  
220 132 Trần Song Khánh Linh Nữ 10/03/1998 9/3 7  
221 133 Hoàng Linh Nam 06/06/1998 9/5 7  
222 95 Huỳnh Như Quốc Hưng Nam 03/02/1998 9/5 7  
223 116 Tôn Thất Nhật Huy Nam 11/07/1998 9/8 7  
224 99 Trần Bảo Hoàng Nam 30/01/1998 9/3 7  
225 82 Hà Đặng Thúy Hiền Nữ 22/01/1998 9/4 7  
226 83 Nguyễn Thị ánh Hiền Nữ 17/10/1998 9/6 7  
227 62 Tôn Thất Hân Nam 05/02/1998 9/1 7  
228 49 Lê Quý Đạt Nam 17/11/1998 9/2 7  
229 39 Phan Văn Dương Nam 16/01/1998 9/1 7  
230 37 Nguyễn Thị Minh  Chính Nữ  11/01/1998 9/6 7  
231 27 Đoàn Banh Nam 18/07/1998 9/1 7  
232 324 Đồng Hữu Bảo Vy Nữ 09/08/1998 9/6 6.8  
233 279 Nguyễn Trần Hạnh Nữ 19/04/1998 9/1 6.8  
234 265 Phạm Thị Quỳnh Thi Nữ 14/06/1998 9/8 6.8  
235 243 Trần Thị Thanh Tâm Nữ 14/01/1998 9/6 6.8  
236 244 Võ Thị Thanh Tâm Nữ 29/01/1998 9/6 6.8  
237 203 Hoàng Hạnh Nhiên Nữ 01/01/1998 9/2 6.8  
238 185 Dương Quỳnh Nhi Nữ 14/04/1998 9/1 6.8  
239 187 Trần Uyển Nhi Nữ 20/02/1998 9/1 6.8  
240 192 Lê Thuỳ Nhi Nữ 03/02/1998 9/4 6.8  
241 180 Nguyễn Khánh Nhật Nữ 04/07/1998 9/1 6.8  
242 150 Trần Văn Nhật Minh Nam 03/07/1998 9/8 6.8  
243 129 Nguyễn Đăng Lương Nam 31/10/1998 9/5 6.8  
244 117 Phạm Thị Khánh Huyền Nữ 20/06/1998 9/3 6.8  
245 80 Phan Văn Hoàng Hùng Nam 01/11/1998 9/1 6.8  
246 104 Võ Công Huân Nam 11/09/1998 9/6 6.8  
247 56 Phan Thị Mỹ Giàu Nữ 10/12/1998 9/6 6.8  
248 319 Trần Văn Vinh Nam 23/09/1998 9/5 6.5  
249 297 Hoàng Ngọc Hồng Trinh Nữ 01/03/1998 9/6 6.5  
250 300 Hoàng Minh Trí Nam 17/09/1998 9/4 6.5  
251 287 Lê Thị Ngọc Trân Nữ 17/04/1998 9/3 6.5  
252 277 Trần Văn Tiến Nam 08/05/1998 9/2 6.5  
253 273 Ngô Ngọc Thuỷ Tiên Nữ 02/11/1998 9/7 6.5  
254 260 Hoàng Ngọc Thắng Nam 05/10/1998 9/6 6.5  
255 241 Trần Quang Thanh Tâm Nữ 02/01/1998 9/1 6.5  
256 242 Nguyễn Thị Minh Tâm Nữ 14/04/1998 9/5 6.5  
257 239 Trương Quang Sơn Nam 26/10/1998 9/7 6.5  
258 240 Văn Hữu Trường Sơn Nam 14/01/1998 9/8 6.5  
259 208 Đặng Minh Phương Nữ 01/08/1998 9/1 6.5  
260 209 Dương Bá Hoàng Phương Nam 02/03/1998 9/2 6.5  
261 217 Đặng Minh Phước Nam 14/05/1998 9/3 6.5  
262 176 Hồ Thị ánh Như Nữ 25/02/1998 9/6 6.5  
263 205 Lê Ngọc Huyền Nhung Nữ 10/05/1998 9/2 6.5  
264 186 Lê Đình Bảo Nhi Nữ 20/01/1998 9/1 6.5  
265 188 Lê Hàng Uyển Nhi Nữ 05/01/1998 9/2 6.5  
266 184 Phan Hoàng Nhật Nam 25/09/1998 9/8 6.5  
267 178 Nguyễn Đắc Minh Nhân Nam 22/03/1998 9/6 6.5  
268 165 Võ Thị Hồng Ngọc Nữ 31/12/1998 9/2 6.5  
269 147 Nguyễn Đăng Phương Minh Nữ 10/07/1998 9/6 6.5  
270 139 Ngô Tiến Lực Nam 20/10/1998 9/6 6.5  
271 134 Phan Nhật Linh Nam 10/02/1998 9/7 6.5  
272 97 Nguyễn Văn Nguyên Hưng Nam 30/05/1998 9/8 6.5  
273 107 Trần Diệp Huy Nam 07/01/1998 9/2 6.5  
274 115 Trần Hoài Nhật Huy Nam 10/11/1998 9/7 6.5  
275 103 Nguyễn Nhật Hoàng Nam 24/03/1998 9/5 6.5  
276 98 Nguyễn Vĩnh Hoà Nam 13/03/1998 9/8 6.5  
277 88 Nguyễn Trung Hiếu Nam 06/07/1998 9/1 6.5  
278 322 Đặng Anh Nam 30/01/1998 9/7 6.3  
279 311 Đào Tố Uyên Nữ 08/03/1998 9/6 6.3  
280 271 Trần Thị Thủy Tiên Nữ 08/02/1998 9/5 6.3  
281 227 Hoàng Khánh Quân Nam 14/02/1998 9/6 6.3  
282 228 Lê Vương Anh Quân Nam 08/11/1998 9/7 6.3  
283 159 Trương Trung Nam Nam 17/02/1998 9/5 6.3  
284 137 Phan Thiên Long Nam 19/10/1998 9/5 6.3  
285 119 Hoàng Nguyên Bảo Khánh Nữ 12/09/1998 9/7 6.3  
286 109 Nguyễn Quang Huy Nam 22/09/1998 9/3 6.3  
287 86 Trần Văn Hiền Nam 15/01/1998 9/8 6.3  
288 72 Bùi Anh Hào Nam 16/04/1998 9/4 6.3  
289 51 Nguyễn Văn Trí Đạt Nam 13/06/1998 9/5 6.3  
290 45 Nguyễn Đăng Tuấn Dũng Nam 20/02/1998 9/8 6.3  
291 28 Nguyễn Văn Cường Nam 16/02/1998 9/5 6.3  
292 32 Lê Ngọc Quỳnh Châu Nữ 20/05/1998 9/2 6.3  
293 34 Đỗ Thị Ngọc  Châu Nữ 03/06/1998 9/5 6.3  
294 25 Nguyễn Trương Gia Bảo Nam 08/11/1998 9/6 6.3  
295 284 Nguyễn Trần Mỹ Trâm Nữ 14/12/1998 9/6 6  
296 261 Thắng Nam 20/08/1998 9/6 6  
297 207 Phạm Đăng Ninh Nam 06/01/1998 9/8 6  
298 174 Dương Hoàng Nguyên Nam 05/02/1998 9/8 6  
299 160 Nguyễn Phan Hoài Nam Nam 20/06/1998 9/6 6  
300 135 Vũ Thị Bảo Linh Nữ 14/10/1998 9/7 6  
301 85 Lê Thị Thu Hiền Nữ 10/08/1998 9/7 6  
302 71 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 12/10/1998 9/5 6  
303 275 Lê Thanh Tùng Nam 25/01/1998 9/6 5.8  
304 280 Phan Thanh Nam 18/01/1998 9/7 5.8  
305 298 Trần Triết Nam 11/02/1998 9/3 5.8  
306 238 Tô Dương Sơn Nam 14/07/1998 9/2 5.8  
307 77 ĐỔ Quốc Hão Nam 09/01/1998 9/1 5.8  
308 306 Trần Hoàng Tín Nam 28/01/1998 9/3 5.5  
309 33 Nguyễn Phước Bảo Châu Nữ 14/04/1998 9/5 5.5  
310 175 Hoàng Thảo Như Nữ 21/08/1998 9/6 5.3  
311 74 Trần Đức Hải Nam 27/09/1998 9/7 5.3  
312 323 Hoàng Nhật Vy Nữ 30/04/1998 9/3 5  
313 213 Nguyễn Đức Phương Nam 15/04/1998 9/6 5  
314 87 Châu Ngọc Hiệp Nam 24/04/1998 9/8 5  
315 84 Phan Thị Ngọc Hiền Nữ 18/08/1998 9/6 5  
316 76 Trần Viết Hảo Nam 05/04/1998 9/7 5  
317 48 Trần Nguyên Đông Nữ 02/04/1998 9/6 5  
318 55 Nguyễn Như Định Nam 15/03/1998 9/1 5  
319 31 Hoàng Huỳnh Trân Châu Nữ 25/07/1998 9/2 5  
320 170 Hồ Thị Thảo Nguyên Nữ 21/05/1998 9/3 4.8  
321 299 Hồ Quốc Trung Nam 05/01/1998 9/6 4.5  
322 171 Lê Thị Thảo Nguyên Nữ 30/11/1998 9/3 4.3  
323 161 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 26/07/1998 9/5 4.3  
324 305 Hoàng Lê Anh Tuấn Nam 22/02/1998 9/6 4  
325 177 Bùi Lê Thiện Nhân Nam 07/05/1998 9/2 4  
          Huế, ngày 07 tháng 12 năm 2012
                            HIỆU TRƯỞNG  
                 
                         Ths. Nguyễn Hữu Bi