Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Giới thiệu trường
  • Lịch sử truyền thống
Lịch sử hình thành và quá trình phát triển trường THCS Nguyễn Tri Phương-Huế  (10/30/2011 9:01:12 AM)

 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển trường THCS Nguyễn Tri Phương-Huế

Lịch sử hình thành và quá trình phát triển trường THCS Nguyễn Tri Phương-Huế  (9/29/2011 4:09:03 PM)

Lịch sử hình thành và và trình phát triển trường THCS Nguyễn Tri Phương-Huế

Trang   [1]