Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tin tức & thông báo
Thông báo V/v Tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thừa Thiên Huế  (2/28/2012 4:55:33 PM)

Thông báo V/v Tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thừa Thiên Huế

Công trình xây dựng trường THCS NTP đang được xí nghiệp 7- Tổng công ty xây lắp TT Huế khẩn trương thi công  (2/28/2012 8:32:20 AM)

Công trình xây dựng trường THCS NTP đang được xí nghiệp 7- Tổng công ty xây lắp TT Huế  khẩn trương thi công

Một số hình ảnh buổi làm việc giữa sở Giáo dục và đào tạo với trường THCS Nguyễn Tri Phương ngày 09/02/2012  (2/23/2012 4:03:29 PM)

Một số hình ảnh buổi làm việc giữa sở Giáo dục và đào tạo với trường THCS Nguyễn Tri Phương ngày 09/02/2012

Nghe GS. Ngô Bảo Châu luận về giới trẻ  (2/21/2012 5:19:12 PM)

Nghe GS. Ngô Bảo Châu luận về giới trẻ

GS Ngô Bảo Châu nhận huân chương Bắc Đẩu Bội tinh  (2/10/2012 6:17:35 PM)
(Dân trí) - Tổng thổng Pháp Nicolas Sarkozy vừa trao tặng Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh cho GS Ngô Bảo Châu tại điện Élysée. 
Thông báo V/v quy định xét đi đào tạo sau đại học, bồi dưỡng hàng năm  (2/7/2012 10:56:32 PM)

Thông báo V/v quy định xét đi đào tạo sau đại học, bồi dưỡng hàng năm

Thông tư Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh  (2/6/2012 2:29:36 AM)

Thông tư Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh

Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.  (2/6/2012 2:26:03 AM)

Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh

Thực hiện Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.  (2/2/2012 10:18:38 AM)

Thực hiện Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Thông báo gặp mặt học sinh khối 9  (1/9/2012 9:20:01 AM)

Thông báo gặp mặt học sinh khối 9