Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tin tức & thông báo
Kế hoạch chuẩn bị hội thi INTEL cấp tỉnh  (1/9/2012 9:17:43 AM)

Kế hoạch chuẩn bị hội thi INTEL cấp tỉnh

Thông báo về việc nộp đề kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ 1 năm học 2011 - 2012  (1/6/2012 10:43:33 AM)

Thông báo về việc nộp đề kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ 1 năm học 2011 - 2012

Cuộc thi trực tuyến dành cho giáo viên tiếng Anh tại Việt Nam  (1/6/2012 10:39:18 AM)

Thông báo V/v Cuộc thi trực tuyến dành cho giáo viên tiếng Anh tại Việt Nam

Chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV về giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011 - 2015  (12/27/2011 5:52:19 PM)

Chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV về giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011 - 2015

Một số hình ảnh buổi tập huấn phòng cháy chữa cháy của giáo viên trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế  (12/26/2011 5:24:44 PM)

Một số hình ảnh buổi tập huấn phòng cháy chữa cháy của giáo viên trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế

Thông báo về việc tuyển học sinh đi học ngắn hạn tại học viện Raffles, Singapore  (12/23/2011 11:28:37 AM)

Thông báo về việc tuyển học sinh đi học ngắn hạn tại học viện Raffles, Singapore

Thông tư Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông  (12/15/2011 10:34:21 AM)

Thông tư Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Cuộc thi "Tìm hiểu biển đảo Việt Nam" trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế  (12/6/2011 3:54:57 PM)

Cuộc thi "Tìm hiểu biển đảo Việt Nam" trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế

Thông báo về việc học sinh đi học bình thường vào ngày thứ Tư 09/11/11.  (11/8/2011 4:08:52 PM)

Thông báo về việc học sinh đi học bình thường vào ngày thứ Tư 09/11/11.

Thông của về việc nghỉ học chiều thứ Hai 07/11/2011 của ban phòng chống Lụt bão trường THCS Nguyễn Tri Phương-Huế  (11/7/2011 12:30:09 PM)

Thông của về việc nghỉ học chiều thứ Hai 07/11/2011 của ban phòng chống Lụt bão trường THCS Nguyễn Tri Phương-Huế