Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tin tức & thông báo
Thông báo về việc hoãn thi môn Vật Lý 9 đề chung vào chiều thứ bảy 05/11/2011 của Ban phòng chống Lụt Bão trường THCS Nguyễn Tri Phương-Huế  (11/5/2011 10:59:55 AM)

 Thông báo về việc hoãn thi môn Vật Lý 9 đề chung vào chiều thứ bảy 05/11/2011 của Ban phòng chống Lụt Bão trường THCS Nguyễn Tri Phương-Huế

Danh sách tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi viết thư UPU lần thứ 40  (10/31/2011 9:01:32 PM)

 Danh sách tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi viết thư UPU lần thứ 40

Công văn số 1681/SGDĐT-GDTrH-KTKĐ Huế, ngày tháng 10 năm 2011 V/v Kiểm tra định kỳ và đề thi học kỳ  (10/30/2011 8:58:49 AM)

 Công văn số 1681/SGDĐT-GDTrH-KTKĐ Huế, ngày tháng 10 năm 2011 V/v Kiểm tra định kỳ và đề thi học kỳ 

Công văn số 1626 /SGD&ĐT-GDTrH V/v : Hướng dẫn đánh giá xếp loại các môn Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật.  (10/25/2011 1:28:06 PM)

Công văn số 1626 /SGD&ĐT-GDTrH V/v : Hướng dẫn đánh giá xếp loại các môn Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật.

Thông báo kỳ thi thiết kế đồng phục học sinh trường THCS Nguyễn Tri Phương, Huế  (10/20/2011 9:43:24 AM)

 Thông báo kỳ thi thiết kế đồng phục học sinh trường THCS Nguyễn Tri Phương, Huế

Thông báo học sinh nghỉ học ngày thứ hai 17/10/2011 của Ban phòng chống bão lụt trường THCS Nguyễn Tri Phương-Huế  (10/17/2011 10:56:46 AM)

 Thông báo học sinh nghỉ học ngày thứ hai 17/10/2011 của Ban phòng chống bão lụt trường THCS Nguyễn Tri Phương-Huế

Vận động HSSV toàn quốc bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới  (9/29/2011 4:02:04 PM)

Vận động HSSV toàn quốc bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới

GS Hà Huy Khoái trò chuyện với GS Ngô Bảo Châu về toán học  (9/27/2011 8:27:34 PM)

Trò chuyện với GS Ngô Bảo Châu, GS Hà Huy Khoái cho rằng, để tồn tại, toán học Việt Nam đã qua thời khó khăn nhất; còn để phát triển lên một bước mới, toán học Việt Nam vẫn đang ở thời kỳ khó khăn nhất.

Họp giao ban giữa Lãnh đạo nhà trường với cán bộ lớp khối 6, 7  (9/26/2011 3:23:41 PM)

Họp giao ban giữa Lãnh đạo nhà trường với cán bộ lớp khối 6, 7

Thông báo về việc phòng chống cơn bão số 4  (9/26/2011 3:09:17 PM)

Thông báo về việc phòng chống cơn bão số 4