Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tin tức & thông báo
Cơ cấu giải thưởng do TT Thể thao dưới nước tài trợ cho giải bơi truyền thống yết kiêu lần thứ II năm 2011  (9/10/2011 10:55:34 AM)

Cơ cấu giải thưởng do TT Thể thao dưới nước tài trợ cho giải bơi truyền thống yết kiêu lần thứ II năm 2011

Một số hình ảnh buổi làm việc giữa sở Giáo dục và đào tạo với trường THCS Nguyễn Tri Phương  (9/9/2011 2:46:02 PM)

Một số hình ảnh buổi làm việc giữa sở Giáo dục và đào tạo với trường THCS Nguyễn Tri Phương

GS Ngô Bảo Châu giao lưu với các thủ khoa ĐH  (8/22/2011 8:46:58 AM)

GS Ngô Bảo Châu giao lưu với các thủ khoa ĐH

Lịch khám sức khỏe toàn diện cho học sinh khối 6 va 9 năm học 2011 - 2012  (8/16/2011 9:16:22 AM)
Lịch khám sức khỏe toàn diện cho học sinh khối 6 va 9 năm học 2011 - 2012
Thông báo về việc tập trung học sinh năm học 2011 - 2012  (8/1/2011 4:42:54 PM)

Thông báo về việc tập trung học sinh năm học 2011 - 2012

Chàng thủ khoa 29,5 điểm  (7/31/2011 10:20:48 PM)

Chàng thủ khoa 29,5 điểm

Chàng học trò nghèo mơ những giàn khoan  (7/31/2011 10:04:16 PM)

Chàng học trò nghòe mơ những giàn khoan

Cô học trò nghèo đậu thủ khoa  (7/31/2011 9:45:21 PM)

Cô học trò nghèo đậu thủ khoa

Nữ sinh nghèo người dân tộc Chu Ru đậu thủ khoa Đại học  (7/31/2011 9:34:06 PM)

Nữ sinh nghèo người dân tộc Chu Ru đậu thủ khoa Đại học

Thông báo  (7/31/2011 9:20:29 PM)

Thông báo