Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tin tức & thông báo
Danh sách Ban phòng chống bão lụt năm học 2011 - 2012  (7/30/2011 12:58:58 PM)

Danh sách Ban phòng chống bão lụt năm học 2011 - 2012

Chàng trai nghèo trở thành thủ khoa Đại học Ngoại thương  (7/23/2011 10:40:49 AM)

Chàng trai nghèo trở thành thủ khoa Đại học Ngoại thương

Bồi dưỡng giáo viên dạy thí điểm chương trình GDPT môn Tiếng Anh cấp THCS  (7/17/2011 8:24:13 AM)

Bồi dưỡng giáo viên dạy thí điểm chương trình GDPT môn Tiếng Anh cấp THCS

Chào mừng Giáo sư - TSKH Ngô Bảo Châu đến thăm trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế  (7/4/2011 8:18:14 AM)

Chào mừng Giáo sư - TSKH Ngô Bảo Châu đến thăm trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế

Một số hình ảnh lễ khai giảng khóa V chương trình phổ cập bơi phòng chống tai nạn cho học sinh trường THCS Nguyễn Tri Phương  (6/6/2011 3:55:33 PM)

Một số hình ảnh lễ khai giảng khóa V chương trình phổ cập bơi phòng chống tai nạn cho học sinh trường THCS Nguyễn Tri Phương

Một số hình ảnh lễ tổng kết phát thưởng năm học 2010 - 2011  (6/6/2011 2:51:12 PM)

Một số hình ảnh lễ tổng kết phát thưởng năm học 2010 - 2011

Danh sách tập thể, cá nhân ủng hộ kinh phí tổ chức lễ phát thưởng năm học 2010 - 2011  (6/3/2011 4:36:16 PM)

Danh sách tập thể, cá nhân ủng hộ kinh phí tổ chức lễ phát thưởng năm học 2010 - 2011

Thông báo về việc học bơi phổ cập hè 2011  (5/30/2011 9:57:34 PM)

Thông báo về việc học bơi phổ cập hè 2011

Danh sách các lớp nộp tiền phát thưởng năm học 2010 - 2011  (5/30/2011 9:48:17 PM)

Danh sách các lớp nộp tiền phát thưởng năm học 2010 - 2011

Tổng hợp giải kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh ngày 16 tháng 04 năm 2011  (5/4/2011 4:45:06 PM)

Tổng hợp giải kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh ngày 16 tháng 04 năm 2011