Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tin tức & thông báo
Intel ISEF 2010 - Qui định Quốc tế về Nghiên cứu Khoa học Trước đại học - Hướng dẫn về các Hội thi Khoa học Kỹ thuật 2009-2010  (10/13/2010 6:50:31 PM)

Intel ISEF 2010 - Qui định Quốc tế về Nghiên cứu Khoa học Trước đại học - Hướng dẫn về các Hội thi Khoa học Kỹ thuật 2009-2010

Giới thiệu tổng quan về Hội thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế của Intel - Intel International Scientific Engineering Fair (Intel ISEF)  (10/13/2010 6:17:30 PM)

Giới thiệu tổng quan về Hội thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế của Intel - Intel International Scientific Engineering Fair (Intel ISEF)

Hội thi Intel ISEF - Nội quy và hướng dẫn quốc tế - Những thay đổi áp dụng cho năm học 2010-2011  (10/12/2010 7:20:16 AM)

Hội thi Intel ISEF - Nội quy và hướng dẫn quốc tế - Những thay đổi áp dụng cho năm học 2010-2011

Thông báo tổ chức Hội thi Intel ISEF năm 2011  (10/8/2010 3:16:50 PM)

Thông báo tổ chức Hội thi Intel ISEF năm 2011

Thông báo về Hội thi "Hồ sơ bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin" lần thứ 7 năm học 2010 - 2011  (10/8/2010 2:53:42 PM)

Thông báo về Hội thi "Hồ sơ bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin" lần thứ 7 năm học 2010 - 2011

Thông báo về việc tổ chức thi chọn học sinh giỏi trường năm học 2010 - 2011  (7/6/2010 3:22:31 AM)

Thông báo về việc tổ chức thi chọn học sinh giỏi trường năm học 2010 - 2011
Nhà trường sẽ tổ chức kì thi chọn học sinh giỏi trường năm học 2010-2011 gồm các môn: Toán 9, Lý 9, Hoá 9, Anh văn 9, Văn 9, Sinh 9, Sử 9, Địa 9, MTBT 8, Anh văn 7, Văn 6 và Toán 6.
Thời gian: Dự kiến ngày 31/8/2010 và 1/9/2010.
Điều kiện dự thi sẽ có thông báo sau.

Thống kê trường Tiểu học có số học sinh trúng tuyển vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế  (6/24/2010 8:05:42 AM)

THỐNG KÊ TRƯỜNG TIỂU HỌC CÓ SỐ HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG - HUẾ

NĂM HỌC 2010 - 2011

Danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế năm học 2010 - 2011  (6/24/2010 2:16:18 AM)

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG

NĂM HỌC 2010 - 2011

Thông báo tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế  (6/24/2010 2:03:31 AM)

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG - HUẾ THÔNG BÁO CHO QUÍ PHỤ HUYNH ĐƯỢC RỎ
ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 CỦA TRƯỜNG LÀ:        12,75 điểm
RIÊNG HỌC SINH PHƯỜNG PHÚ HỘI CÓ ĐIỂM CHUẨN LÀ:    11,40 điểm.
HỌC SINH TIẾNG PHÁP TĂNG CƯỜNG CÓ ĐIỂM CHUẨN LÀ:  10,75 điểm

ĐINH KHẮC THỊNH VỚI FESTIVAL  (6/9/2010 5:01:03 PM)
ĐINH KHẮC THỊNH VỚI FESTIVAL