Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tin tức & thông báo
Bảng thu thập thông tin đề tài nghiên cứu tham gia INTEL ISEF năm 2012  (11/16/2012 1:04:33 AM)
BẢNG THU THẬP THÔNG TIN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
THAM GIA  INTEL ISEF NĂM 2012
Thông tư Ban hành Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông  (11/16/2012 1:02:22 AM)

Thông tư Ban hành Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông

Thông tư Ban hành Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông  (11/16/2012 1:02:15 AM)

Thông tư Ban hành Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông

Trường THCS Nguyễn Tri Phương – Huế tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông  (11/13/2012 4:46:22 PM)

Trường THCS Nguyễn Tri Phương – Huế tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông

Thông báo V/v Cập nhật điểm vào hệ thống xử lý điểm của nhà trường  (11/12/2012 8:21:16 AM)

Thông báo V/v Cập nhật điểm vào hệ thống xử lý điểm của nhà trường

Thông báo và hướng dẫn nhập điểm vào hệ thống quản lý, xử lý điểm nhà trường School Viewer và hệ thống quản lý thông tin GDĐT của sở.  (11/1/2012 3:37:28 PM)

Thông báo và hướng dẫn nhập điểm vào hệ thống quản lý, xử lý điểm nhà trường School Viewer và hệ thống quản lý thông tin GDĐT của sở.

Ban phòng chống Bão lụt trường thông báo cho toàn thể học sinh nghỉ học thứ Bảy (27/10/2012).  (10/26/2012 6:14:20 PM)

Ban phòng chống Bão lụt trường thông báo cho toàn thể học sinh nghỉ học thứ Bảy (27/10/2012).

Công văn V/v hướng dẫn tổ chức ngày NGVN 20/11/2012  (10/24/2012 7:46:57 AM)

Công văn V/v hướng dẫn tổ chức ngày NGVN  20/11/2012

Quy định về việc đưa, đón học sinh  (10/15/2012 8:14:51 AM)

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐƯA, ĐÓN HỌC SINH

Kế hoạch Triển khai cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trường THCS Nguyễn Tri Phương năm 2012”  (10/15/2012 8:12:11 AM)

Kế hoạch Triển khai cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trường THCS Nguyễn Tri Phương năm 2012”