Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tin tức & thông báo
Lễ khai mạc giải Bóng đá truyền thống lần thứ VIII, năm học 2012-2013  (8/28/2012 4:15:58 PM)

Lễ khai mạc giải Bóng đá truyền thống lần thứ VIII, năm học 2012-2013

Giao lưu trực tuyến với giáo sư Ngô Bảo Châu  (8/28/2012 4:07:39 PM)

Giao lưu trực tuyến với giáo sư Ngô Bảo Châu

Lễ trao xe đạp cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã vươn lên học tập tốt năm học 2012 – 2013  (8/25/2012 8:30:05 AM)

Lễ trao xe đạp cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã vươn lên học tập tốt năm học 2012 – 2013

Raffles – Singapore Giao lưu Phục vụ cộng đồng tại trường Tiểu học Ngự Bình  (8/25/2012 8:22:25 AM)

Raffles – Singapore Giao lưu Phục vụ cộng đồng tại trường Tiểu học Ngự Bình

Raffles – Singapore Giao lưu Phục vụ cộng đồng tại trường Mầm non Phú An  (8/25/2012 7:37:58 AM)

Raffles – Singapore Giao lưu Phục vụ cộng đồng tại trường Mầm non Phú An

Điều lệ giải bóng đá truyền thống lần thứ VIII năm học 2012 - 2013  (8/25/2012 7:34:53 AM)

Điều lệ giải bóng đá truyền thống lần thứ VIII năm học 2012 - 2013

Điều lệ giải bơi truyền thống Yết Kêu lần thứ 3 năm học 2012 - 2013  (8/25/2012 7:30:27 AM)

Điều lệ giải bơi truyền thống Yết Kêu lần thứ 3 năm học 2012 - 2013

LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ TRUYỀN THỐNG LẦN THỨ VIII NĂM HỌC 2012 - 2013  (8/25/2012 7:27:32 AM)

LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ TRUYỀN THỐNG LẦN THỨ VIII NĂM HỌC 2012 - 2013

Tập huấn kỹ năng mềm cho học sinh đợt 1 năm học 2012 - 2013  (8/13/2012 7:51:51 AM)
Tập huấn kỹ năng mềm cho học sinh đợt 1 năm học 2012 - 2013
Thể lệ Cuộc thi 'Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam'  (8/13/2012 7:47:46 AM)
Thể lệ Cuộc thi 'Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam'