Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tin tức & thông báo
Thông báo về việc tập trung học sinh đầu năm học 2012 - 2013  (8/1/2012 1:30:28 PM)

Thông báo về việc tập trung học sinh đầu năm học 2012 - 2013

Quy chế đánh giá học lực, hạnh kiểm mới  (7/27/2012 3:57:14 PM)

Quy chế đánh giá học lực, hạnh kiểm mới

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2012 -2013 trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế  (7/27/2012 3:47:19 PM)

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2012 -2013 trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế

Thống kê kết quả tuyển sinh vào THCS NGuyễn Tri Phương Năm học 2012-2013 của các trường tiểu học các huyện, thị xã và TP Huế  (7/27/2012 3:22:03 PM)

Thống kê kết quả tuyển sinh vào THCS NGuyễn Tri Phương Năm học 2012-2013 của các trường tiểu học các huyện, thị xã và TP Huế

Thống kê kết quả tuyển sinh vào lớp 10 thpt chuyên Quốc học năm học 2012-2013 Của các huyện, Thị xã và thành phố huế  (7/27/2012 3:17:35 PM)

Thống kê kết quả tuyển sinh vào lớp 10 thpt chuyên quốc học năm học 2012-2013 Của các huyện, Thị xã và thành phố huế
 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN QUỐC HỌC VÀ CÁC TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP THÀNH PHỐ HUẾ NĂM HỌC 2012-2013  (7/27/2012 2:57:52 PM)

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN QUỐC HỌC VÀ CÁC TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP THÀNH PHỐ HUẾ NĂM HỌC 2012-2013

Thống kê tỉ lệ học sinh của các trường THCS TP Huế dự thi Vào các trường THPT TP Huế Có tổng điểm thi tháp hơn điểm sàn  (7/24/2012 8:37:36 PM)

Thống kê tỉ lệ học sinh  của các trường THCS TP Huế dự thi Vào các trường THPT TP Huế Có tổng điểm thi tháp hơn điểm sàn


 

Thống kê những trường THCS có kết quả TS vào lớp 10 thpt chuyên quốc học Cao nhất năm học 2012-2014 ( Không tính THCS Nguyễn Tri Phương )  (7/24/2012 8:33:14 PM)

Thống kê  những trường THCS có kết quả TS vào lớp 10  thpt chuyên quốc học Cao nhất năm học 2012-2014 (  Không tính THCS Nguyễn Tri Phương )

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2012-2013 Trường THPT Quốc Học Có kết quả cao  (7/24/2012 8:25:19 PM)

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2012-2013 Trường THPT Quốc Học Có kết quả cao

Danh sách thí sinh đạt kết quả cao kỳ thi tuyển sinh vào THCS Nguyễn Tri Phương năm học 2012-2013  (7/24/2012 8:16:40 PM)

Danh sách thí sinh đạt kết quả cao kỳ thi tuyển sinh vào THCS Nguyễn Tri Phương năm học 2012-2013