Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Thời khóa biểu
Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011 - 2012 - Áp dụng từ tuần 21 (30/01/2012)  (2/8/2012 8:46:14 AM)

Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2011 - 2012 - Áp dụng từ tuần 21 (30/01/2012)

Thời khóa biểu khối 6 - Áp dụng từ tuần 21 (30/1/2012)  (2/7/2012 10:40:09 PM)

Thời khóa biểu khối 6 - Áp dụng từ tuần 21 (30/1/2012)

Thời khóa biểu khối 7 - Áp dụng từ tuần 21 (30/1/2012)  (2/6/2012 3:31:57 PM)

Thời khóa biểu khối 7 - Áp dụng từ tuần 21 (30/1/2012)

Thời khóa biểu khối 9 - Áp dụng từ tuần 21 (30/1/2012)  (2/6/2012 3:31:54 PM)

Thời khóa biểu khối 9 - Áp dụng từ tuần 21 (30/1/2012)

Thời khóa biểu khối 8 - Áp dụng từ tuần 21 (30/1/2012)  (2/6/2012 3:31:50 PM)

Thời khóa biểu khối 8 - Áp dụng từ tuần 21 (30/1/2012)

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 trường THCS Nguyễn Tri Phương Huế  (12/8/2011 10:58:05 AM)

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 trường THCS Nguyễn Tri Phương Huế

Danh sách học sinh khối 9 kiểm tra môn Văn học đề chung phân theo phòng.  (10/24/2011 3:41:47 PM)

 Danh sách học sinh khối 9 kiểm tra môn Văn học đề chung phân theo phòng.

Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011 - 2012 Áp dụng từ tuần 3 (27/8/2011)  (9/14/2011 9:45:08 AM)

 Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2011 - 2012 Áp dụng từ tuần 3 (27/8/2011)

Thời khóa biểu khối 9 - Áp dụng từ tuần 3 (27/8/2011)  (9/10/2011 9:19:54 PM)

Thời khóa biểu khối 9 - Áp dụng từ tuần 3 (27/8/2011) 

Thời khóa biểu khối 8 - Áp dụng từ tuần 3 (27/8/2011)  (9/10/2011 9:17:47 PM)

Thời khóa biểu khối 8 - Áp dụng từ tuần 3 (27/8/2011)

Trang   [1]   2   3