Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Thời khóa biểu
Thời khóa biểu khối 7 - Áp dụng từ tuần 3 (27/8/2011)  (9/10/2011 9:13:29 PM)

Thời khóa biểu khối 7 - Áp dụng từ tuần 3 (27/8/2011)

Thời khóa biểu khối 6 - Áp dụng từ tuần 3 (27/8/2011)  (9/10/2011 9:03:15 PM)

Thời khóa biểu khối 6 - Áp dụng từ tuần 3 (27/8/2011)

Thời khóa biểu học kì II năm học 2010 - 2011 trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế áp dụng từ tuần 29 (21/3/2011)  (3/23/2011 2:52:53 PM)

Thời khóa biểu học kì II trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế áp dụng từ tuần 29 (21/3/2011)

Thời khóa biểu trường THCS Nguyễn Tri Phương học kì II năm học 2010 - 2011 (Áp dụng từ tuần 21- 17/01/2011)  (1/19/2011 10:28:12 AM)

Thời khóa biểu trường THCS Nguyễn Tri Phương học kì II năm học 2010 - 2011 (Áp dụng từ tuần 21- 17/01/2011)

Lịch dạy bồi dưỡng học sinh giỏi khối 6, 7, 8, 9 (áp dụng từ ngày 18/10/2010)  (10/18/2010 6:43:31 AM)

Lịch dạy bồi dưỡng học sinh giỏi khối 6, 7, 8, 9 (áp dụng từ ngày 18/10/2010)

Thông báo tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huế  (6/24/2010 1:14:40 AM)
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 6
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG - HUẾ
NĂM HỌC 2010 - 2011
THỜI KHOÁ BIỂU TRƯƠNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG KHỐI 6 (HKII-NH0910)  (1/9/2010 12:00:00 AM)

Xem chi tiết

THỜI KHOÁ BIỂU TRƯƠNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG KHỐI 7 (HKII-NH0910)  (1/9/2010 12:00:00 AM)

Xem tiếp

THỜI KHOÁ BIỂU TRƯƠNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG KHỐI 8 (HKII-NH0910)  (1/9/2010 12:00:00 AM)

Xem tiếp

THỜI KHOÁ BIỂU TRƯƠNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG KHỐI 9 (HKII-NH0910)  (1/9/2010 12:00:00 AM)

Xem tiếp

Trang   1   [2]   3