Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Kế hoạch & lịch công tác
  • Lịch công tác tuần
Kế hoạch công tác tuần 22 từ ngày 21/01 đến ngày 26/01/2013  (1/21/2013 4:54:41 PM)

Kế hoạch công tác tuần 22 từ ngày 21/01 đến ngày 26/01/2013

Kế hoạch công tác tuần 21 từ ngày 14/01 đến ngày 19/01/2013  (1/12/2013 8:43:54 AM)

Kế hoạch công tác tuần 21 từ ngày 14/01 đến ngày 19/01/2013 

Kế hoạch công tác tuần 20 từ ngày 07/01 đến ngày 12/01/2013  (1/5/2013 4:21:43 PM)

Kế hoạch công tác tuần 20 từ ngày 07/01 đến ngày 12/01/2013

Kế hoạch công tác tuần 19b từ ngày 31/12 đến ngày 05/01/2012  (12/29/2012 5:02:49 PM)

Kế hoạch công tác tuần 19b từ ngày 31/12 đến ngày 05/01/2012 

Kế hoạch công tác tuần 19 từ ngày 24/12 đến ngày 29/12/2012  (12/29/2012 5:01:21 PM)

Kế hoạch công tác tuần 19 từ ngày 24/12 đến ngày 29/12/2012 

Kế hoạch công tác tuần 18 từ ngày 17/12 đến ngày 22/12/2012  (12/17/2012 12:24:32 AM)

Kế hoạch công tác tuần 18 từ ngày 17/12 đến ngày 22/12/2012 

Kế hoạch công tác tuần 17 từ ngày 10/12 đến ngày 15/12/2012  (12/10/2012 8:03:04 AM)

Kế hoạch công tác tuần 17 từ ngày 10/12 đến ngày 15/12/2012 

Kế hoạch công tác tuần 16 từ ngày 03/12 đến ngày 08/12/2012  (12/1/2012 8:31:21 AM)

 Kế hoạch công tác tuần 16 từ ngày 03/12 đến ngày 08/12/2012

Kế hoạch công tác tuần 15 từ ngày 26/11 đến ngày 01/12/2012  (11/23/2012 4:32:07 PM)

 Kế hoạch công tác tuần 15 từ ngày 26/11 đến ngày 01/12/2012

Kế hoạch công tác tuần 14 từ ngày 19/11 đến ngày 24/11/2012  (11/19/2012 8:06:39 AM)

Kế hoạch công tác tuần 14 từ ngày 19/11 đến ngày 24/11/2012

Trang   [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12