Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Kế hoạch & lịch công tác
  • Lịch công tác tuần
Kế hoạch công tác (Tuần 8 từ ngày 11 đến 17 tháng 10 năm 2010)  (10/12/2010 8:14:14 AM)

Kế hoạch công tác (Tuần 8 từ ngày 11 đến 17 tháng 10 năm 2010)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC (Tuần 3 từ ngày 30/8 đến ngày 4/9/2010)  (8/31/2010 3:03:53 PM)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC (Tuần 3 từ ngày 30/8 đến ngày 4/9/2010)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC (Tuần 2 từ ngày 23 đến ngày 28/8/2010)  (8/23/2010 12:00:00 AM)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC (Tuần 2 từ ngày 23 đến ngày 28/8/2010)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC (Tuần 1 từ ngày 16 đến ngày 21/8/2010)  (8/16/2010 12:00:00 AM)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC (Tuần 1 từ ngày 16 đến ngày 21/8/2010)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC (Từ ngày 9 đến ngày 14/8/2010)  (8/14/2010 12:00:00 AM)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC (Từ ngày 9  đến ngày 14/8/2010)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC (Từ ngày 02 đến ngày 7/8/2010)  (8/7/2010 12:00:00 AM)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC (từ ngày 02 đến ngày 7/8/2010)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC (Tuần 33 từ ngày 26/1 đến 1/5)  (4/28/2010 9:35:16 AM)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC (Tuần 33 từ ngày 26/1 đến 1/5)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 32 (Từ ngày 19/4 đến ngày 24/4)  (4/22/2010 2:56:54 PM)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC (Tuần 32 từ ngày 19/4 đến ngày 24/4/2010)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 31 (từ ngày 12/4 đến ngày 17/4/2010)  (4/10/2010 7:30:55 AM)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 31 (từ ngày 12/4 đến ngày 17/4/2010)

Sáng thứ hai: Ô.Tú, Ô.Thuận, cô Tuyến, cô Ngọc Anh đi học bồi dưỡng lý luận chính trị cho cảm tình Đảng (từ 12-16/4/2010).

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 30 ( 5/4/2010 đến 10/4/2010)  (4/6/2010 10:04:37 AM)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 30 ( 5/4/2010 đến 10/4/2010)
- Thứ hai:  Giờ ra chơi: gặp mặt đội tuyển dự thi violympic cấp tỉnh tại phòng Hiệu trưởng (Sáng: K8, 9; Chiều: K6, 7).
 

Trang   1   2   3   4   5   6   7   8   9   [10]   11   12