Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Kế hoạch & lịch công tác
  • Lịch công tác tuần
Kế hoạch công tác: Tuần 19 từ ngày 4/1 đến ngày 9/1/2010  (1/19/2010 4:34:51 PM)
HS nghĩ học ôn tập kiểm tra HK.
7h30 họp bộ phận làm kiểm định chất lượng (danh sách kèm theo)
Trang   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   [12]