Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Kế hoạch & lịch công tác
  • Lịch công tác tuần
Kế hoạch công tác tuần 13 từ ngày 12/11 đến ngày 17/11/2012  (11/12/2012 7:40:24 AM)

Kế hoạch công tác tuần 13 từ ngày 12/11 đến ngày 17/11/2012

Kế hoạch công tác tuần 12 từ ngày 5/11 đến ngày 11/11/2012  (11/3/2012 8:14:46 AM)

Kế hoạch công tác tuần 12 từ ngày 5/11 đến ngày 11/11/2012

Kế hoạch công tác tuần 11 từ ngày 29/10 đến ngày 3/11/2012  (10/30/2012 4:50:11 PM)

Kế hoạch công tác tuần 11 từ ngày 29/10 đến ngày 3/11/2012

Kế hoạch công tác tuần 10 từ ngày 22/10 đến ngày 27/10/2012  (10/19/2012 5:11:11 PM)

Kế hoạch công tác tuần 10 từ ngày 22/10 đến ngày 27/10/2012

Kế hoạch công tác tuần 9 từ ngày 15/10 đến ngày 20/10/2012  (10/15/2012 7:18:30 AM)

Kế hoạch công tác tuần 9 từ ngày 15/10 đến ngày 20/10/2012

Kế hoạch công tác tuần 8 từ ngày 08/10 đến ngày 13/10/2012  (10/9/2012 2:34:14 PM)

Kế hoạch công tác tuần 8 từ ngày 08/10 đến ngày 13/10/2012

Kế hoạch công tác tuần 7 từ ngày 01/10 đến ngày 06/10/2012  (10/2/2012 5:02:15 PM)

Kế hoạch công tác tuần 7 từ ngày 01/10 đến ngày 06/10/2012

Kế hoạch công tác tuần 6 từ ngày 24/9 đến ngày 30/9/2012  (9/24/2012 8:17:32 AM)

Kế hoạch công tác tuần 6 từ ngày 24/9 đến ngày 30/9/2012

Kế hoạch công tác tuần 5 từ ngày17/9 đến ngày 23/9/2012  (9/18/2012 1:11:38 PM)

Kế hoạch công tác tuần 5 từ ngày17/9 đến ngày 23/9/2012

Kế hoạch công tác tuần 4 từ ngày10/9 đến ngày 16/9/2012  (9/8/2012 3:48:59 PM)

Kế hoạch công tác tuần 4 từ ngày10/9 đến ngày 16/9/2012

Trang   1   [2]   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12