Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Kế hoạch & lịch công tác
  • Lịch công tác tuần
Kế hoạch công tác tuần 3 từ ngày 3/9 đến ngày 9/9/2012  (9/1/2012 10:09:11 AM)

Kế hoạch công tác tuần 3 từ ngày 3/9 đến ngày 9/9/2012

Kế hoạch công tác tuần 2b từ ngày 27/8 đến ngày 2/9/2012  (8/25/2012 7:25:19 AM)

Kế hoạch công tác tuần 2b từ ngày 27/8 đến ngày 2/9/2012

Kế hoạch công tác tuần 2 từ ngày 20/8 đến ngày 26/8/2012  (8/20/2012 7:15:08 AM)

Kế hoạch công tác tuần 2 từ ngày 20/8 đến ngày 26/8/2012

Kế hoạch công tác tuần 1 từ ngày 13/8 đến ngày 18/8/2012  (8/16/2012 2:23:49 PM)

 Kế hoạch công tác tuần 1 từ ngày 13/8 đến ngày 18/8/2012

Kế hoạch công tác tuần từ ngày 06/8 đến ngày 11/8/2012  (8/7/2012 9:07:02 AM)

Kế hoạch công tác tuần từ ngày 06/8 đến ngày 11/8/2012

Kế hoạch công tác tuần từ ngày 30/7 đến ngày 05/8/2012  (7/28/2012 3:15:04 PM)

Kế hoạch công tác tuần từ ngày 30/7 đến ngày 05/8/2012

Kế hoạch công tác tuần từ ngày 23/7 đến ngày 28/7/2012  (7/27/2012 4:03:36 PM)

Kế hoạch công tác tuần từ ngày 23/7 đến ngày 28/7/2012

Kế hoạch công tác tuần 37 từ ngày 21/5 đến ngày 26/5/2012  (5/19/2012 8:36:16 PM)

 

Kế hoạch công tác tuần 37 từ ngày 21/5 đến ngày 26/5/2012

Kế hoạch công tác tuần 36 từ ngày 14/5 đến ngày 19/5/2012  (5/12/2012 2:41:32 PM)

Kế hoạch công tác tuần 36 từ ngày 14/5 đến ngày 19/5/2012

Kế hoạch công tác tuần 35 từ ngày 07/5 đến ngày 12/5/2012  (5/4/2012 4:50:50 PM)

Kế hoạch công tác tuần 35 từ ngày 07/5 đến ngày 12/5/2012

Trang   1   2   [3]   4   5   6   7   8   9   10   11   12