Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Kế hoạch & lịch công tác
  • Lịch công tác tuần
Kế hoạch công tác tuần 34 từ ngày 30/4 đến ngày 5/5/2012  (4/27/2012 3:10:32 PM)

Kế hoạch công tác tuần 34 từ ngày 30/4 đến ngày 5/5/2012

Kế hoạch công tác tuần 33 từ ngày 23/04 đến ngày 28/04/2012  (4/20/2012 8:41:27 AM)

Kế hoạch công tác tuần 33 từ ngày 23/04 đến ngày 28/04/2012

Kế hoạch công tác tuần 32 từ ngày 16/04 đến ngày 21/04/2012  (4/16/2012 1:30:15 AM)

Kế hoạch công tác tuần 32 từ ngày 16/04 đến ngày 21/04/2012

Kế hoạch công tác tuần 31 từ ngày 09/04 đến ngày 14/04/2012  (4/7/2012 2:54:18 PM)

Kế hoạch công tác tuần 31 từ ngày 09/04 đến ngày 14/04/2012

Kế hoạch công tác tuần 30 từ ngày 02/04 đến ngày 07/04/2012  (4/2/2012 8:23:56 AM)

  Kế hoạch công tác tuần 30 từ ngày 02/04 đến ngày 07/04/2012 

Kế hoạch công tác tuần 29 từ ngày 26/03 đến ngày 31/03/2012  (3/25/2012 8:44:58 AM)

Kế hoạch công tác tuần 29 từ ngày 26/03 đến ngày 31/03/2012

Kế hoạch công tác tuần 28 từ ngày 19/03 đến ngày 25/03/2012  (3/22/2012 6:22:51 PM)

Kế hoạch công tác tuần 28 từ ngày 19/03 đến ngày 25/03/2012

Kế hoạch công tác tuần 27 từ ngày 12/03 đến ngày 17/03/2012  (3/10/2012 5:28:42 PM)

Kế hoạch công tác tuần 27 từ ngày 12/03 đến ngày 17/03/2012

Kế hoạch công tác tuần 26 từ ngày 05/03 đến ngày 10/03/2012  (3/2/2012 2:48:26 PM)

Kế hoạch công tác tuần 26 từ ngày 05/03 đến ngày 10/03/2012

Kế hoạch công tác tuần 25 từ ngày 27/02 đến ngày 03/03/2012  (2/24/2012 6:48:58 PM)

Kế hoạch công tác tuần 25 từ ngày 27/02 đến ngày 03/03/2012

Trang   1   2   3   [4]   5   6   7   8   9   10   11   12