Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Kế hoạch & lịch công tác
  • Lịch công tác tuần
Kế hoạch công tác tuần 24 từ ngày 20/02 đến ngày 25/02/2012  (2/20/2012 2:49:42 AM)

Kế hoạch công tác tuần 24 từ ngày 20/02 đến ngày 25/02/2012

Kế hoạch công tác tuần 23 từ ngày 13/02 đến ngày 18/02/2012  (2/10/2012 6:05:34 PM)

Kế hoạch công tác tuần 23 từ ngày 13/02 đến ngày 18/02/2012

Kế hoạch công tác tuần 22 từ ngày 6/02 đến ngày 11/02/2012  (2/6/2012 2:10:07 AM)

Kế hoạch công tác tuần 22 từ ngày 6/02 đến ngày 11/02/2012

Kế hoạch công tác tuần 21B từ ngày 30 đến ngày 04/02/2012  (1/19/2012 5:50:34 PM)

Kế hoạch công tác tuần 21B từ ngày 30 đến ngày 04/02/2012

Kế hoạch công tác tuần 21 từ ngày 16 đến ngày 21/01/2012  (1/13/2012 11:53:22 AM)

Kế hoạch công tác tuần 21 từ ngày 16 đến ngày 21/01/2012

Kế hoạch công tác tuần 20 từ ngày 09 đến ngày 14/01/2012  (1/9/2012 9:23:52 AM)

Kế hoạch công tác tuần 20 từ ngày 09 đến ngày 14/01/2012

Kế hoạch công tác tuần 19b từ ngày 02 đến ngày 09/01/2011  (1/6/2012 9:41:18 AM)

Kế hoạch công tác tuần 19b từ ngày 02 đến ngày 09/01/2011

Kế hoạch công tác tuần 19 từ ngày 26 đến ngày 31/12/2011  (12/23/2011 11:35:07 AM)

Kế hoạch công tác tuần 19 từ ngày 26  đến ngày 31/12/2011

Kế hoạch công tác tuần 18 từ ngày 19/12 đến ngày 24/12/2011  (12/19/2011 12:49:52 AM)

Kế hoạch công tác tuần 18 từ ngày 19/12 đến ngày 24/12/2011

Kế hoạch công tác tuần 17 từ ngày 12/12 đến ngày 17/12/2011  (12/9/2011 5:05:12 PM)

Kế hoạch công tác tuần 17 từ ngày 12/12 đến ngày 17/12/2011

Trang   1   2   3   4   [5]   6   7   8   9   10   11   12