Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Kế hoạch & lịch công tác
  • Lịch công tác tuần
Kế hoạch công tác tuần 6 từ ngày 26/9 đến ngày 01/10/2011  (9/24/2011 9:32:26 AM)

Kế hoạch công tác tuần 6 từ ngày 26/9 đến ngày 01/10/2011

Kế hoạch công tác tuần 5 từ ngày 19/9 đến ngày 24/9/2011  (9/16/2011 4:09:17 PM)

Kế hoạch công tác tuần 5 từ ngày 19/9 đến ngày 24/9/2011

Kế hoạch công tác tuần 4 từ ngày 12/9 đến ngày 17/9/2011  (9/10/2011 10:48:07 AM)

Kế hoạch công tác tuần 4 từ ngày 12/9 đến ngày 17/9/2011

Kế hoạch công tác tuần 3 từ ngày 05/9 đến ngày 10/9/2011  (9/7/2011 6:07:43 PM)

 Kế hoạch công tác tuần 3 từ ngày 05/9 đến ngày 10/9/2011

Kế hoạch công tác tuần 2B từ ngày 29/8 đến ngày 03/9/2011  (8/27/2011 8:11:34 AM)

 Kế hoạch công tác tuần 2B từ ngày 29/8 đến ngày 03/9/2011

Kế hoạch công tác tuần 2 từ ngày 22/8 đến ngày 27/8/2011  (8/21/2011 6:58:58 AM)

Kế hoạch công tác tuần 2 từ ngày 22/8 đến ngày 27/8/2011

Kế hoạch công tác tuần 1 từ ngày 15/8 đến ngày 20/8/2011  (8/16/2011 9:24:40 AM)

Kế hoạch công tác tuần 1 từ ngày 15/8 đến ngày 20/8/2011

Kế hoạch công tác tuần 34 từ ngày 25/04 đến ngày 01/05/2011  (4/23/2011 10:28:33 PM)

Kế hoạch công tác tuần 34 từ ngày 25/04 đến ngày 01/05/2011

Kế hoạch công tác tuần 33 từ ngày 18/04 đến ngày 23/04/2011  (4/16/2011 10:45:57 PM)

Kế hoạch công tác tuần 33 từ ngày 18/04 đến ngày 23/04/2011

Kế hoạch công tác tuần 31 từ ngày 04/04 đến ngày 10/04/2011  (4/4/2011 10:20:06 PM)

Kế hoạch công tác tuần 31 từ ngày 04/04 đến ngày 10/04/2011

Trang   1   2   3   4   5   6   [7]   8   9   10   11   12