Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Kế hoạch & lịch công tác
  • Lịch công tác tuần
Kế hoạch công tác tuần 30 từ ngày 28/03 đến ngày 02/04/2011.  (3/25/2011 6:27:24 PM)

Kế hoạch công tác tuần 30 từ ngày 28/03 đến ngày 02/04/2011.

Kế hoạch công tác tuần 29 từ ngày 21/03 đến ngày 26/03/2011.  (3/19/2011 12:09:00 AM)

Kế hoạch công tác tuần 29 từ ngày 21/03 đến ngày 26/03/2011.

Kế hoạch công tác tuần 28 từ ngày 14/03 đến ngày 20/03/2011.  (3/14/2011 6:52:25 PM)

Kế hoạch công tác tuần 28 từ ngày 14/03 đến ngày 20/03/2011.

Kế hoạch công tác tuần 27 từ ngày 07/03 đến ngày 12/03/2011.  (3/5/2011 10:06:20 AM)

Kế hoạch công tác tuần 27 từ ngày 07/03 đến ngày 12/03/2011.

Kế hoạch công tác tuần 26 từ ngày 28/02 đến ngày 05/03/2011.  (2/28/2011 2:38:19 AM)

Kế hoạch công tác tuần 26 từ ngày 28/02 đến ngày 05/03/2011.

Kế hoạch công tác tuần 25 từ ngày 21/02 đến ngày 26/02/2011.  (2/21/2011 1:57:51 AM)

Kế hoạch công tác tuần 25 từ ngày 21/02 đến ngày 26/02/2011.

Kế hoạch công tác tuần 24 từ ngày 14/02 đến ngày 19/02/2011  (2/14/2011 12:49:39 AM)

Kế hoạch công tác tuần 24 từ ngày 14/02 đến ngày 19/02/2011

Kế hoạch công tác tuần 23 từ ngày 07/02 đến ngày 12/02/2011  (1/27/2011 10:02:48 PM)

Kế hoạch công tác tuần 23 từ ngày 07/02 đến ngày 12/02/2011

Kế hoạch công tác tuần 22 từ ngày 24/01 đến ngày 30/01/2011  (1/25/2011 7:19:02 AM)

Kế hoạch công tác tuần 22 từ ngày 24/01 đến ngày 30/01/2011

Kế hoạch công tác tuần 21 từ ngày 17/01 đến ngày 22/01/2011  (1/14/2011 11:26:39 PM)

Kế hoạch công tác tuần 21 từ ngày 17/01 đến ngày 22/01/2011

Trang   1   2   3   4   5   6   7   [8]   9   10   11   12