Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Kế hoạch & lịch công tác
  • Lịch công tác tuần
Kế hoạch công tác tuần 20 từ ngày 10/01 đến ngày 15/01/2011  (1/13/2011 10:51:50 AM)

Kế hoạch công tác tuần 20 từ ngày 10/01 đến ngày 15/01/2011

Kế hoạch công tác tuần 19 từ ngày 03/01 đến ngày 09/01/2011  (1/13/2011 10:47:46 AM)

Kế hoạch công tác tuần 19 từ ngày 03/01 đến ngày 09/01/2011

Kế hoạch công tác tuần 18 từ ngày 20/12 đến ngày 25/12/2010  (12/20/2010 5:25:08 PM)

Kế hoạch công tác tuần 18 từ ngày 20/12 đến ngày 25/12/2010

Kế hoạch công tác tuần 17 từ ngày 13/12 đến ngày 18/12/2010  (12/17/2010 8:15:51 AM)

Kế hoạch công tác tuần 17 từ ngày 13/12 đến ngày 18/12/2010

Kế hoạch công tác tuần 14 từ ngày 22 đến ngày 27/11/2010  (11/24/2010 5:36:14 PM)

Kế hoạch công tác tuần 14 từ ngày 22 đến ngày 27/11/2010
 

Kế hoạch công tác tuần 13 từ ngày 15 đến ngày 20/11/2010  (11/24/2010 5:32:47 PM)

Kế hoạch công tác tuần 13 từ ngày 15 đến ngày 20/11/2010

Kế hoạch công tác tuần 12 từ ngày 08 đến ngày 13/11/2010  (11/6/2010 9:59:09 AM)

Kế hoạch công tác tuần 12 từ ngày 08 đến ngày 13/11/2010

Kế hoạch công tác tuần 11 từ ngày 01 đến ngày 06/11/2010  (11/1/2010 8:25:10 AM)

Kế hoạch công tác tuần 11 từ ngày 01 đến ngày 06/11/2010

Kế hoạch công tác tuần 10 từ ngày 25 đến ngày 30/10/2010  (10/23/2010 3:35:49 PM)

Kế hoạch công tác tuần 10 từ ngày 25 đến ngày 30/10/2010

Kế hoạch công tác tuần 9 từ ngày 18 đến ngày 23/10/2010  (10/15/2010 7:11:22 PM)

Kế hoạch công tác tuần 9  từ ngày 18 đến ngày 23/10/2010

Trang   1   2   3   4   5   6   7   8   [9]   10   11   12