Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Khoa học & công nghệ
  • Nghiên cứu của giáo viên
[SKKN] Hướng dẫn học sinh học tốt địa lí địa phương ở trưởng THCS (Tỉnh Thừa Thiên Huế)  (12/19/2011 1:52:36 AM)
[SKKN] Hướng dẫn học sinh học tốt địa lí địa phương ở trưởng THCS (Tỉnh Thừa Thiên Huế)
Sử dụng các phương pháp trò chơi gây hứng thú học tập và khả năng “speaking” cho học sinh - GV: Mai Anh Ngọc  (11/5/2011 4:18:23 PM)

 Sử dụng các phương pháp trò chơi gây hứng thú học tập và khả năng “speaking” cho học sinh - GV: Mai Anh Ngọc

PHÁT HUY NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NHÓM VÀ DÙNG SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY- HỌC TOÁN - GV: LÊ VĂN CẦM  (11/5/2011 4:02:11 PM)

 PHÁT HUY NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NHÓM VÀ DÙNG SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY- HỌC TOÁN - GV: LÊ VĂN CẦM

GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT BỘ MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THCS THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG CÁC SƠ ĐỒ ĐỂ DẠY HỌC - GV:CAO THỊ THU HIỀN  (10/31/2011 8:55:19 AM)

GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT BỘ MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THCS THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG CÁC SƠ ĐỒ ĐỂ DẠY HỌC - GV:CAO THỊ THU HIỀN

HỌC TIẾNG PHÁP QUA CÁC LỄ HỘI - GV: NGUYỄN THỊ DIỆU TRANG  (10/30/2011 8:32:30 AM)

 HỌC TIẾNG PHÁP QUA CÁC LỄ HỘI - GV: NGUYỄN THỊ DIỆU TRANG

TỪ TÍNH CHẤT CỦA ĐƯỜNG TRÒN ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA PARABOL - GV: ĐINH VĂN LƯƠNG  (10/29/2011 8:50:49 AM)

TỪ TÍNH CHẤT CỦA ĐƯỜNG TRÒN ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA PARABOL - GV: ĐINH VĂN LƯƠNG

SỰ PHỐI HỢP GIỮA GVBM VÀ GVCN TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH - GV: Trần Thị Thắng  (10/24/2011 4:37:29 PM)

 SỰ PHỐI HỢP GIỮA GVBM VÀ GVCN TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP  CỦA HỌC SINH - GV: Trần Thị Thắng

HƯỚNG DẪN HỌC SINH SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶC BIỆT HOÁ ĐỂ NGHIÊN CỨU, SÁNG TẠO RA CÁC BÀI TOÁN MỚI TRONG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÌNH HỌC LỚP 9 - GV: Nguyễn Văn Thắng  (10/24/2011 4:35:13 PM)

 HƯỚNG DẪN HỌC SINH SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP  ĐẶC BIỆT HOÁ ĐỂ NGHIÊN CỨU, SÁNG TẠO RA  CÁC BÀI TOÁN MỚI TRONG BỒI DƯỠNG  HỌC SINH GIỎI HÌNH HỌC LỚP 9 - GV: Nguyễn Văn Thắng 

SKKN-Tình huống tích cực trong kiến tạo kiến thức - GV: Hoàng Đình Anh Tú  (10/24/2011 4:29:15 PM)

 Tình huống tích cực trong kiến tạo kiến thức - GV: Hoàng Đình Anh Tú

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC HÌNH HỌC CỦA HỌC SINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP “GIÁO VIÊN HỢP TÁC VỚI HỌC SINH TRÌNH BÀY NỘI DUNG BÀI HỌC VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CNTT” - NGƯT Ths Nguyễn Khoa Từ  (10/24/2011 4:15:17 PM)

 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC HÌNH  HỌC CỦA HỌC SINH  BẰNG PHƯƠNG PHÁP “GIÁO VIÊN HỢP TÁC VỚI HỌC SINH TRÌNH BÀY NỘI DUNG BÀI HỌC VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CNTT” - NGƯT Ths Nguyễn Khoa Từ

Trang   [1]   2